Klauzura RODO

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie w roku szkolnym 2021/2022

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szk. 2021/2022 zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szk. 2021/2022 zamieszkałego poza obwodem szkoły