Ochrona danych osobowych
Plan lekcji
Wykaz podr.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie prawni,

Z uwagi na okoliczność, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie, jako Administrator danych jest zobligowane do poinformowania wszystkich osób, których dane są przetwarzane w placówce o ich uprawnieniach. Strona internetowa naszej szkoły jest dogodnym do tego miejscem.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:


a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5, 18– 200 Wysokie Mazowieckie.
b) Z inspektorem ochrony danych w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych jest r.pr. Katarzyna Kostro.
c) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.
- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów ucznia lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.
d) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych – na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Miejski Zespół Szkół. Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.
e) Dane osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa. Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.
f) Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
g) Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.
h) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) - także usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w każdym czasie.
i) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
j) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś - jest całkowicie dobrowolne.

Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5, 18– 200 Wysokie Mazowieckie oświadcza, że wszystkie dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. W stosunku do plików komputerowych używamy indywidualnych, złożonych haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i wyłącznie w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

vulcan

godlo1

Ogłoszenia

 • Jak się macie, Mole Książkowe?To konkursy dla Was! +

  Biblioteka znowu ma dla Was ciekawą ofertę konkursową na prawie cały rok szkolny! Czytasz? Wypożyczaj więc książki z naszej biblioteki Czytaj więcej
 • Uwaga Rekrutacja!!! +

  Zgłoszenia dzieci do szkoły prosimy przesyłać na pocztę e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu/zdjęcia zgłoszenia pobranego ze strony internetowej lub Czytaj więcej
 • Twórczość w czasach zarazy - miejsce publikacji +

  Okazuje się, że opublikujemy kilka opowiadań niezłych rozmiarów, więc nie możemy tego zrobić na stronie głównej. Polecam je miłośnikom czytania, Czytaj więcej
 • Nowe teksty uczniowskie +

    Kto zna naszą stronę, wie, że można na niej zamieszczać swoją twórczość. Czasem temat jest zaproponowany, czasem dajemy Wam Czytaj więcej
 • 1

mol

biblioteka

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecnie stronę ogląda ...

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

baner projekt

Stop cyberprzemocy

stop

My na mapie

Drukuj