Po raz kolejny Bielski Dom Kultury wraz z Nadleśnictwem Bielsk w Bielsku Podlaskim zorganizowali dla dzieci i młodzieży kl. I-VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „WIOSNA W LESIE”. Ideą konkursu było kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, kreowanie postaw ekologicznych poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie, a także propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej.
W piątek 18 marca 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie Bielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.
Na ręce organizatora z województwa podlaskiego wpłynęło ponad 800 prac młodych artystów – miłośników przyrody. Z naszej szkoły 25 prac pod opieką pani Iwony Godlewskiej wykonali uczniowie z klas IV-VII oraz 23 prace pod opieką swoich wychowawców – pań M. Doroszkiewicz, S. Musiejczuk, R. Gniazdowskiej, U. Kostro, B. Kolińskiej, B. Janiuk, K. Prużanin i A. Śliwowskiej uczniowie klas I-III. Miło nam zawiadomić, że wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

1. Adrianna Sienicka kl.2A – nagroda  (opiekun p. Bogusława Janiuk)

2. Zofia Gołaszewska kl.4A – nagroda
3. Szymon Kaczyński kl.4C - nagroda
4. Aleksander Kulesza kl.5A - nagroda
5. Oliwia Stypułkowska kl.7C - nagroda
6. Zuzanna Milewska kl.5B - wyróżnienie (opiekun p. Iwona Godlewska)

Praca uczennicy z klasy 2A Leny Perkowskiej (opiekun p. Bogusława Janiuk) zakwalifikowana została do wystawy pokonkursowej.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!.

Iwona Godlewska