praca szymon

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Prace były oceniane etapowo od środowiskowego przez gminny, miejski/powiatowy, wojewódzki i centralny. W tym roku na etap wojewódzki konkursu wpłynęło 2858 prac. Do finału Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego przekazano 378 prac. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w 14 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.
Autorzy prac prześcigali się w pomysłowości i oryginalności w zakresie przedstawienia tematu oraz wykorzystania różnych technik plastycznych (wycinanki, wyklejanki, malowanie farbą, akwarele, rysowanie pastelami, grafika, tkactwo, kolaż itp.). W twórczy sposób przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, jak również ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.
Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły – Szymon Kaczyński z klasy 4C (opiekun p. Iwona Godlewska), którego praca została wyróżniona.
Bardzo serdecznie gratulujemy Szymonowi sukcesu, kreatywności i pomysłowości !!!

Iwona Godlewska