Klasy I-III

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu, że od 25 maja br. zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji do wychowawcy klasy, czy Państwa dziecko będzie korzystało z proponowanej formy opieki. Informacja ta jest niezbędna do organizacji zajęć.

Zasady zachowania bezpieczeństwa i sposoby sprawowanej opieki zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Prosimy o informację zwrotną do wychowawcy klasy 18 maja 2020 r.

Klasy VIII

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu, że od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty, proszę o podanie informacji, kto z Państwa dzieci zechce skorzystać z tej formy pomocy i z jakiego przedmiotu. Informacja ta jest niezbędna do organizacji zajęć.

Informację proszę przekazać do wychowawcy klasy 19.05.2020 r.

Z poważaniem
Jarosław Jankowski