Prace uczniów
Plan lekcji
Wykaz podr.

Drodzy Czytelnicy! Przedstawiamy Wam prace gimnazjalistów na podany niżej temat. Redakcja prawie nie ingerowała w teksty. Autorzy biorą odpowiedzialność za język, ortografię, interpunkcję i treść. TO TEŻ JEST WYRAZEM WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTYZMU! Dbałość o czystość i piękno języka, czytanie polskiej literatury, pisanie tekstów bez plagiatów z sieci.  Ciekawe, czy ktoś o tym wspomniał... Redakcja już wie. Was, Czytelnicy, zapraszamy do lektury!

            

Patriotyzm dawniej i dziś

            Problem, który pragnę poruszyć budzi wielkie zainteresowanie wśród obywateli: czy dzisiejsza młodzież rozumie, dlaczego nasi przodkowie tak zawzięcie walczyli o naszą piękną i niepodległą Polskę? Czy zdają sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma słowo ,,patriotyzm”? Patriota z krwi i kości jest osobą godną naśladowania. To właśnie taki człowiek jest reprezentantem dumy naszego kraju. Niestety, dzisiaj niektórzy młodzi ludzie wstydzą się swojego polskiego pochodzenia. Uważam, że w dzisiejszych czasach słowo ,,patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. Czy polscy patrioci różnili się od dzisiejszych? Jak zmieniła się Polska przez stulecia? Postaram się udowodnić swoje stanowisko argumentami wymienionymi poniżej.

            Współczesny, polski patriotyzm ma wiele twarzy. Ten, o którym mówi się najczęściej, jest bezpośrednio związany z wydarzeniami historycznymi. I bardzo dobrze. Historia jest ważna również dla mnie. Wolałabym jednak, aby był bardziej wymiarowy. Patriotyzm nie usprawiedliwia ignorancji, agresji, nieobyczajnych zachowań. Dla mnie patriotą jest osoba, która owszem, dba o ważne rocznice historyczne, ale jednocześnie: pomaga starszej pani w zrobieniu zakupów, płaci uczciwie podatki, troszczy się o swoich pracowników, odnosi się kulturalnie do innych w komunikacji miejskiej czy szanuje cudzą własność. Jednak, czy każdy wypełnia te obowiązki? Sami możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, wystarczy rozejrzeć się dookoła. Dzisiejszy patriotyzm objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego oraz historii. Szacunek do języka jest bardzo ważny. Wielu młodych ludzi kaleczy język polski poprzez wtrącanie do niego obcych wyrazów, pochodzących najczęściej z języka angielskiego. Również używanie wulgaryzmów jest ,,strasznym ciosem” dla języka ojczystego. Patriota szanuje polską kulturę oraz tradycję. Nie powinniśmy naśmiewać się ze sposobu obchodzenia różnych ważnych świąt czy zabaw regionalnych, jednak młodzi ludzie często tak robią. Dlaczego? Zazwyczaj jest to kwestia przypodobania się rówieśnikom. W Internecie można znaleźć różnego rodzaju ,,żarty”, np.: ,,Czarny to nie kolor, czarny to Murzyn”. Nazywają siebie patriotami, a gdzie poszanowanie innych narodów oraz kultur? Czasem pod wpływem chęci wywarcia jak najlepszego wrażenia na kolegach, mylą pojęcie patriotyzmu z rasizmem. To bardzo przykre, kiedy młodzież nie potrafi uszanować tego, jak nasi rodacy w imię ojczyzny tracili bliskich, a nawet umierali.

            Moim drugim argumentem jest podejście młodzieży do nauki historii Polski. Często słychać komentarze: ,,Po co się tego uczyć? Przecież to i tak nie zmieni tego, co się wydarzyło”. To fakt, nie zmienimy przeszłości, ale czy naprawdę ludzie, którzy walczyli o naszą piękną przyszłość powinni pójść w niepamięć? Otóż nie, to właśnie dzięki nim panuje w nas spokój. To oni pokazali nam, jak kreować typ bohatera samotnie walczącego ze światem. Patriotyzm można porównać do zupy. Jeśli nie dodamy odpowiednich składników, smak będzie zupełnie inny. Patriotyzm składa się z dwóch, ale jakże ważnych składników. Jak pisze w swoim wierszu Czesław Janczarski: ,,Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”.

            Mój ostatni argument jest oparty o książkę Aleksandra Kamińskiego - ,,Kamienie na szaniec”. Patriotyzm, poświęcenie, czy może tanie bohaterstwo? Rudy, Alek oraz Zośka kochali swoją ojczyznę ponad życie. Gdyby byli tanimi bohaterami, nie naraziliby swojego życia dla dobra Polski oraz honoru wszystkich Polaków. Uczestniczyli w wielu różnych akcjach antyhitlerowskich, które były niebezpieczne, gdyż przyłapanie ich przez Niemców groziło śmiercią. Byli ambitni i zawzięci, o czym świadczy cytat: ,,Ambicji, i to mocnej ambicji, nigdy tym młodym ludziom nie brakowało”. Chłopcy, mimo swojego młodego wieku nie bali się przeciwstawić wrogom. Właśnie takim człowiekiem jest patriota .Człowiek gotowy do poświęceń, szanujący ludzi, wierzący w swój naród oraz kochający go całym sercem.

            Wydaje mi się, że powyżej wymienionymi argumentami udowodniłam, że z biegiem lat nasze poglądy patriotyczne cały czas się zmieniają. Uważam, że dobry naród to taki, który wykształcił patriotów- nasza ojczyzna zasługuje na to, byśmy darzyli ją szacunkiem.

Karolina Tworkowska III B

Patriotyzm dawniej i dziś

      Pojęcie patriotyzmu jest znane chyba każdemu człowiekowi - oznacza postawę szacunku i miłości wobec swojej ojczyzny oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - gotowość do walki w obronie kraju. W mojej pracy chciałabym bronić tezy, iż patriotyzm towarzyszy Polakom od zarania dziejów.

      Faktem jest, że nasi rodacy od zawsze przywiązywali dużą wagę do spraw państwa i dobra kraju. Polscy władcy nieraz stawali w obronie ojczyzny, dbali o jej interesy za granicą oraz podnosili rangę Polski na arenie międzynarodowej.

      Kiedy Polska straciła niepodległość, tysiące Polaków wzięło udział w powstaniach narodowych, mając świadomość, że w ofierze składają nie tylko własne życie, ale również życie swoich najbliższych. II wojna światowa była czasem, gdy nasi rodacy w sposób szczególny okazali swoje przywiązanie do ojczyzny. Niezłomna postawa obrońców Westerplatte, żołnierzy Armii Krajowej, cywilów, a w końcu Żołnierzy Wyklętych pokazała, że dla Polaków ojczyzna jest ważniejsza niż własne życie. Choć wiedzieli, że szanse na wygrane są marne, godnie bronili swojego kraju, dając naprawdę piękne świadectwo patriotyzmu i wierności.

      Warto pamiętać o tym, że inne postawy patriotyzmu prezentuje się w czasach pokoju, czyli dla nas współczesnych. Pełnoletni obywatele powinni brać udział w wyborach i wybierać osoby sprawujące władzę, a zarówno młodsi, jak i starsi uczestniczą w uroczystościach państwowych, wywieszają biało-czerwone flagi, śpiewają pieśni patriotyczne, z szacunkiem słuchają hymnu państwowego. Patriota to też człowiek, który jest uczciwy wobec państwa, rzetelnie płaci podatki, mając świadomość tego, że to z nich utrzymywana jest armia, policja, szkoły i uczelnie, czyli instytucje, które tworzą naszą codzienność i strzegą bezpieczeństwa.

      Podsumowując, uważam, że postawa patriotyzmu jak najbardziej obecna była w naszym narodzie od zawsze. Co prawda, sposób, w jaki go okazujemy, może ulegać zmianie w zależności od okoliczności, idea jednak pozostaje ta sama - wolność i dobro ojczyzny są sprawami najważniejszymi.

Luiza Lubowicka IIc

                                                                          

Patriotyzm dawniej i dziś

            Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Patriotą zatem nazwiemy osobę, która kocha swój kraj ojczysty, czuje się jego częścią, działa dla jego dobra i jest w stanie w tym celu wiele poświęcić. Na przestrzeni wieków przybierał on różne formy i był ważną wartością nie tylko dla licznych bohaterów literackich i filmowych. Wobec tego zastanawia mnie pytanie: Jak wyglądał patriotyzm dawniej, a jak wygląda dziś?

            Moim zdaniem, przykładem postawy umiłowania ojczyzny wykazali się bohaterowie powieści A. Kamińskiego pt.: „Kamienie na szaniec”. Alek, Rudy i Zośka to młodzi chłopcy, którzy po zdaniu matury snują wielkie plany na przyszłość. Jednak, gdy w 1939 roku wybucha II wojna światowa, nie mają wątpliwości, gdzie jest ich miejsce. Działają w obronie naszego państwa, choć stanowi to ogromne ryzyko. W tamtym okresie najważniejsze stają się dla nich: patriotyzm, honor, przyjaźń. Młodzieńcy organizują wiele akcji propagandowych „Małego Sabotażu”. Gdy jeden z nich – Rudy – zostaje aresztowany, dowodzi swojej ogromnej odwagi i przytomności umysłu. Mimo katuszy, jakich doświadcza, nie zdradza  kolegów. Oni natomiast przychodzą mu z pomocą. Chłopcy byli gotowi porzucić swoje marzenia i oddać życie za Polskę.

            Innym przykładem patriotyzmu w czasie apokalipsy jest postawa bohaterów filmu Jana Komasy pt.: „Miasto 44”. Młodzi ludzie bez zastanowienia oddają swoje życie, biorąc udział w Powstaniu Warszawskim. Stefan, po śmierci ojca w kampanii wrześniowej, przejmuje obowiązki głowy rodziny. Mimo obietnicy, jaką złożył matce, angażuje się w działalność ruchu oporu i wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Chłopak poznaje w konspiracji Biedronkę. Zakochują się w sobie, lecz nie jest im dane długo cieszyć się miłością. Wybucha powstanie, które burzy ich marzenia o spokojnym życiu, jednakże oni są w stanie wiele poświęcić.         

            We współczesnym świecie nie mamy konieczności ofiarowywania życia i marzeń w obronie niepodległości. Młode pokolenie jest wolne, może się uczyć i osiągać zamierzone cele. Patriotyzm okazuje się w zupełnie inny sposób. Opiera się głównie na poczuciu lojalności wobec całej społeczności, w której żyjemy. Jednakże nie należy zapominać o poszanowaniu pozostałych narodów i ich kultur. Osoby oddane naszej Ojczyźnie mają szacunek do tradycji i historii, pamiętają o ważnych datach oraz o bohaterach narodowych, uczestniczą w wyborach. Działania, takie jak wywieszanie flagi, czy udział w obchodach pamiętnych wydarzeń są dla nich naturalne.

            Podsumowując, możemy zauważyć, że dawniej postawa patriotyzmu była wyrażana za pomocą całkowicie odmiennych zachowań, lecz zależało to głównie od okoliczności czy też sytuacji panującej w państwie. O wolność i suwerenność należało walczyć, bronić jej przed licznymi wrogami. Dziś, mimo że żyjemy w niepodległej Polsce, miłość do niej nadal jest i powinna być jednym z priorytetów. My, jako młodzi ludzie mamy obowiązek o tym pamiętać!

 Marta Żurowska kl. II c

 Patriotyzm dawniej i dziś

Patriotyzm to szacunek do ojczyzny, poświęcenie dla dobra narodu i wszystkie inne działania, które świadczą o przynależności do tej społeczności. Czy w dzisiejszych czasach jest on jeszcze widoczny pośród ludzi? Poniższymi argumentami postaram się udowodnić tezę, że patriotyzm jest częścią naszego życia.

Wydaje mi się, że dobrym przykładem będzie fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – Inwokacja. Autor porusza w utworze temat tęsknoty i miłości do ojczyzny. Podmiot liryczny jest Litwinem z pochodzenia i wielkim patriotą, który kocha i ceni swoje ojczyste progi.

Kolejnym argumentem jest sposób postępowania i zachowanie Polaków kilka dekad temu. Podczas wojny stanęli oni w obronie ojczystego kraju i byli gotowi poświęcić swoje życie dla dobra całego narodu. Mieli ogromny szacunek do symboli narodowych oraz uczestniczyli w manifestacjach patriotycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o manifestacjach ulicznych w Warszawie
w XIX wieku, potem podczas pogrzebu generałowej Sowińskiej w 1860 r. oraz przy obchodach rocznicy powstania listopadowego.

Ostatnim argumentem, którym się posłużę, jest współczesne uczestnictwo Polaków w życiu patriotycznym. W dzisiejszych, jakże zabieganym świecie, okazuje się, że ogromna ilość osób znajduje czas, który poświęcają ojczyźnie.
W szkołach organizowane są apele np. z okazji 11 listopada czy 3 maja. W te dni ulice całej Polski przepełnione są biało – czerwonymi barwami oraz panuje odświętny nastrój. Dzieci, młodzież oraz dorośli biorą udział w biegach, maratonach i różnych paradach narodowych.

Myślę, że przytoczonymi argumentami udało mi się udowodnić tezę, iż patriotyzm jest ważny i obecny w naszym życiu. Pamiętajmy, że ojczyzna jest bardzo istotna, dla nas – Polaków. Starajmy się poświęcić jej choć kilka dni
w roku i czyńmy ją jeszcze lepszą.

           
Amelia Dołęgowska II C


 

PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ

Polska to kraj o historii tak bogatej, że nie sposób ją streścić nawet w opasłych tomach    historycznych. Mimo wielu narodowych dramatów polscy obywatele nie zatracili swojej miłości do Ojczyzny, walczyli o nią za każdym razem – to jasno ukazuje historia. Czy obecnie patriotyzm różni się od postaw przyjmowanych wieki temu? Czy teraz kocha się Ojczyznę równie mocno jak kiedyś, tak samo jak robili to romantyczni pisarze czy liczni powstańcy? 
            Po stu dwudziestu trzech latach niewoli – w roku 1918 Polska odzyskała swą niepodległość. Przez tak długi czas obywatele organizowali przeróżne inicjatywy mające na celu odzyskanie upragnionej wolności, m.in. powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe. Dawny patriota przelewał krew, był heroiczny, był bohaterem. Kiedy zaszła potrzeba, chwytał za broń i walczył za swoją Ojczyznę. I robił to stosunkowo często, biorąc po uwagę ówczesne warunki – wojny, rozbiory, napaści.
            Dawny patriota przejawiał swoją postawę na wiele sposobów. Każdy przecież zna piękne, przepełnione miłością do Ojczyzny i nawoływaniem do poświęcenia się dla dobra kraju utwory Adama Mickiewicza. Każdy zna Tadeusza Kościuszko – wybitnego polskiego męża stanu. Dąbrowski, Wybicki, Puławski, Paderewski czy Józef Poniatowski, wymieniać można bez końca. Oni wszyscy pokazali jak kochać Ojczyznę i jak o nią walczyć. Lecz czy to znaczy, że patriotyzm objawia się tylko w zbrojnej walce o wolność? W obecnych realiach oznaczałoby to, że nie znajdziemy już patrioty – a to nieprawda. Jak więc wygląda współczesna miłość do Ojczyzny?
            Współczesny człowiek to człowiek zapracowany, w ciągłym pędzie. Jeśli komuś się zdaje, że nie ma już czasu na zainteresowanie się swoim krajem, to popełnia ogromny błąd.  
To, że teraz nie przelewamy krwi za Ojczyznę, nie znaczy, że nie chcemy jej dobra, nie dążymy do jej ciągłego rozwoju. Obecnie istnieje niezliczona ilość sposobów, żeby stać się obywatelem w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy osobą dbającą o interesy kraju i gotową go bronić, również słownie. Patriotyzm teraz to bycie osobą uczciwą wobec państwa, szanującą narodowe symbole, angażującą się w rozwój kraju i broniącą jego dobre imię.   
           Polska to według mnie kraj ludzi, którzy są nadal ze swoją tradycją i kulturą silnie związani. Widać to chociażby na każdych obchodach świąt narodowych, wspólnym wspieraniu sportowców, czy obserwując ciągły rozwój państwa, dokonujący się przez ludzi pragnących je nieustannie ulepszać.
            Bez wątpienia patriotyzm dawniej i dziś różni się diametralnie. Zmienił swój wyraz wraz ze zmieniającym się światem. Ale nigdy nie zniknął i trzeba zadbać, aby był zawsze. 11 listopada 2018 roku będziemy świętować stulecie odzyskania niepodległości. W tym roku przypomnijmy sobie szczególnie o tym, co zrobili dla nas nasi przodkowie i mając to w pamięci, starajmy się budować Polskę lepszą, silniejszą i piękniejszą.              

                                                                                              Hanna Zagroba III c

PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ

Niegdyś krwią splamiona walka za ojczyznę nie była wstydem, dziś problemem jest wywieszenie flagi państwowej na drugiego maja. Patriotyzm dawniej i dziś to dwa różnorakie pojęcia, posiadające bardzo wiele poprawnych znaczeń? Czym się różnią, a co pozostało w nich nie zmienioną wartością mimo upływu lat? Dziś postaram się precyzyjnie rozwinąć ten temat i skrupulatnie wyjaśnić, czemu my, Polacy,  nie jesteśmy prawdziwymi polskimi patriotami, a jedynie zakładamy przygotowane nam przez przodków maski w celu przekazania naszego ukochania do ojczyzny.

            Oczyszczając definicję patriotyzmu ze wszelkiego patosu i górnolotnych opisów medialnych, ukazuje się naszym oczom najprostsze sformułowanie idealnie ukazujące prostotę tego pojęcia. Patriotyzm, mówiąc jasnym i mało skomplikowanym językiem, to po prostu miłość do ojczyzny. Miłość ta jest jedną z najtrudniejszych znanych nam dotychczas uczuć. Czy można uwielbić tak bardzo swój kraj, by poświęcić dla niego swe, jakże drogie życie? Historia pokazała, że tak i to właśnie my, Polacy ukazaliśmy światu, jak kochać oraz jak zginąć z miłości innej, niż ta, do drugiego człowieka.

            Patriotyzm dawniej, a dziś to, tak jak wspomniałem, różnorakie pojęcia, które przekazują zupełnie inne, chociaż może i miejscami delikatnie podobne wartości. Przedstawmy sobie może  na początek, tą postawę, która sądzę, że każdego Polaka chwyta za serce. Niestety nie mówię tutaj o dzisiejszych czasach. Nasi przodkowie walczący o niepodległość od wieków starają się, pokazać nam swoją historią, jak powinniśmy kochać Polskę i jak walczyć , by nie zginąć duchem całego kraju. Poeci pisali motywujące naszych rodaków, z naszego punktu widzenia, przepiękne i wzruszające wiersze. Ci bardziej odważni, a w wielu przypadkach nawet ci, z natury strachliwi, brali broń i obijali Polskę kawałek po kawałku. Zmagali się z tak wielkimi problemami, a jednak wygrali wojnę o kraj, który kochali. Kim byli? Prawdziwymi patriotami, mimo bólu i strachu o własne życie.

            Dzisiejszy Polak może utożsamić się z rzeczywistym obrazem człowieka kochającego kraj, czy może skłamie, jeśli przyzna, że jest patriotą? Oczywiście nie spycham wszystkich do jednego worka i nie chcę nikogo moją opinią urazić, ale uważam, że nie wykazujemy zbyt dużej empatii naszej ojczyźnie na co dzień. Od święta, z pewnością wywieszamy flagi państwowe, odśpiewujemy hymn na zawodach sportowych wraz z naszymi przedstawicielami i jak najbardziej dyskutujemy na temat poglądów polityków wypowiadanych na temat patriotyzmu. Często to właśnie oni zasłaniają się prawami człowieka, czy demokracją, nie używając poprawnego znaczenia tego pojęcia.  Kłamstwo powtarzane przez nich wielokrotnie, staje się dla nas prawdą i zamiast obudzić w sobie dumę z bycia Polakiem, chowamy ją głęboko, by nikt nie wiedział o naszym pochodzeniu.

            Niestety wszystko na tym świecie ma swoje granice, zarysowane bardzo cieniutką linią, którą tak łatwo przekroczyć. Patriotyzm to miłość do ojczyzny, ale co jeśli ktoś za bardzo ukocha swój naród zbyt wielkim i wyolbrzymionym uczuciem. Odrzuca automatycznie suwerenność innych państw oraz ich autorytet, ponieważ uwielbia swój kraj ponad wszystko. Takich ludzi nazywamy socjalistami, a ich skrajnych przedstawicieli komunistami. Jak każdy z nas dobrze wie, właśnie przez tą drugą grupę wybuchła jedna z największych wojen świata. Nawet dobry, skromny i naturalny patriotyzm, może być zaczątkiem czegoś potwornego. 

            Na zakończenie mojej pracy chciałbym przytoczyć jedno zdanie mojej koleżanki, które urzekło mnie, a podsumowuje idealnie wszystkie moje argumenty: ,,Gdy kiedyś serca rodaków przepełnione miłością ojczystą spoczęły w powojennych grobach, tak my, współcześni Polacy, zapomnieliśmy, jak to jest kochać nie tylko Boga”.

Jakub Kwiatkowski kl. III C

Patriotyzm dawniej i dziś

Czym jest patriotyzm? Jest to poczucie silnej więzi emocjonalnej z krajem oraz jego narodem. Patriota czuje przynależność do swojej ojczyzny, jest z niej zawsze dumny i nigdy się jej nie wstydzi. Postawy patriotyzmu opisywano już w średniowieczu.  W dzisiejszych czasach słowo patriotyzm nabrało innego znaczenia. Czym różnili się patrioci z poprzednich lat od dzisiejszych? Jak zmieniał  się patriotyzm w Polsce na przestrzeni wieków?

W XIV oraz XV wieku przykładami idealnej postawy patriotycznej w Polsce byli rycerze. Wykazywali się niezwykłą odwagą oraz lojalnością. Byli podziwiani za swoje bohaterskie czyny. Wypełniali swoje obowiązki oraz starali się pomóc każdemu. Swój patriotyzm pokazywali poprzez szanowanie tradycji, służenie swojej ojczyźnie oraz walkę za nią aż do śmierci. Jednym z takich rycerzy był Zawisza Czarny, który zasłynął swoim męstwem, wytrwałością oraz poświęceniem się dla kraju. Zawsze walczył o swój honor: nigdy nie zostawiał towarzyszy w niebezpieczeństwie, wolał zginąć niż uciec. Przykładem jego patriotyzmu jest udział w bitwie pod Grunwaldem, w której walczył za Polskę.

Z biegiem czasu postawa patriotyzmu ewoluowała, jednak nadal można było ją znaleźć, szczególnie w opisywanych przez kluczowych pisarzy dziełach dotyczących naszego kraju. W epoce renesansu taką osobą był Piotr Skarga. Napisał on „Kazania Sejmowe”, w których jako patriota walczył o przewrócenie jedności religijnej w Polsce, co wiązało się z brakiem kłótni na tle religijnym. Autor opisał w tym dziele sześć chorób Polski, które rujnują ten kraj i prowadzą do jego upadku. Dzięki temu, ludzie zaczęli dostrzegać, że robią źle oraz to, że mogą zniszczyć ich wspólną ojczyznę poprzez wieczne kłótnie i dysputy.

Jednym z momentów, gdy łatwo można było wykazać się patriotyzmem, była pierwsza wojna światowa. Ludzie walczyli, aby nasz kraj pojawił na mapie i nie upadł na zawsze wraz ze swoją kulturą, tradycją oraz językiem narodowym. Wykazali się przy tym wielką odwagą i poświęceniem. Wielu rodaków  umarło, ale osiągnęło swój cel. Polska znowu pojawiła się na mapach po 123 latach niepodległości i mogła funkcjonować jako wolny kraj, a to wszystko dzięki uporowi i zagorzałej walce. Wszyscy walczyli o wolność: od dzieci, aż po osoby w podeszłym wieku. Każdy pokazywał swój patriotyzm inaczej. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat, a nawet młodsze roznosiły pocztę, opiekowały się rannymi oraz gasiły pożary. Mężczyźni sprawni fizycznie, powyżej 18 roku życia walczyli z bronią w ręku o nasz kraj, a kobiety gotowały i służyły jako pielęgniarki. Osoby w podeszłym wieku nie brały udziału w wojnie czynnie, ale podnosiły morale osób walczących różnymi historiami o wolnej Polsce przekazywanymi z pokolenia na pokolenie oraz pieśniami patriotycznymi.

Teraz, gdy w Polsce panuje pokój, nie ma żadnych wojen, w których można wykazać się miłością do swojej ojczyzny poprzez walkę i poświęcenie, również można być patriotą. Patriota to nie tylko osoba, która walczy za swój kraj w jego obronie, ale ktoś, kto  kocha swoją ojczyznę ponad wszystko, reprezentuje swój kraj na arenie międzynarodowej, pielęgnuje historię, kulturę i tradycję, a co najważniejsze nie wstydzi się swojego pochodzenia. Patriotyzm ukazujemy upamiętniając wydarzenia ważne dla Polski np. Bitwa pod Grunwaldem, Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja, Odzyskanie Niepodległości, wywieszając flagi Polski na ulicach i domach, zachowując szacunek do symboli narodowych, śpiewając pieśni patriotyczne, wspierając polską gospodarkę, modląc się za poległych w walce za nasz kraj oraz będąc dumnym z tego, że jest się Polakiem.

Reasumując moje powyższe rozważania mogę stwierdzić, że najbardziej podoba mi się postawa patriotyzmu w czasie pierwszej wojny światowej, ale najbliższy mojemu sercu jest patriotyzm dzisiejszy. Jako młody Polak mam wpływ na dalsze poczynania naszego kraju i swoją postawą mogę pokazać, jakie silne więzi łączą mnie z Polską i jej tradycją. "Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie”. Pamiętajmy o tym, gdyż te słowa mają wartość wielką i nieprzemijalną zwłaszcza dla prawdziwego patrioty.

Jakub Śliwonik IIa

PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ

Słowo patriotyzm oznacza miłość i przywiązanie do ojczyzny. Prawdziwy patriota gotów jest poświęcić osobiste interesy dla dobra kraju. Każdy z nas powinien szanować tradycje, język i kulturę narodową.

Historia Polski obfituje w wydarzenia, które wymagały od obywateli odwagi i ofiarności. Nasi przodkowie dla ojczyzny byli gotowi oddać największą wartość czyli życie. Ludzie  podejmowali się różnych form walki ryzykując swoje zdrowie życie i narażając swe rodziny. Wybijali szyby, na których widniały zdjęcia niemieckich oficerów czy tworzyli akcji antynazistowskie.

Współcześnie, gdy nie trzeba już zbrojnie walczyć o wolność Polski, patriotyzm objawia się inaczej. Na przykład przez działania na rzecz kraju. Należą do nich: szanowanie prawa, troska o rodzinę czy wypełnianie obowiązków szkolnych. Jednak nie oznacza to, że współcześni obywatele naszego kraju są w pełni patriotami. Kilkadziesiąt lat temu święta narodowe były bardziej ważne, szanowane i  czczone niż współcześnie. Nasi rodacy chętnie uczestniczyli w ceremoniach, wywieszali flagę biało-czerwoną przed swój dom czy modlili się za ojczyznę. Niemal wszyscy dziadkowie wzruszają się słysząc "Mazurek Dąbrowskiego".

Nie można gniewać się na ojczyznę, odwracać się od niej nawet gdy politycy nie podejmują właściwych decyzji. Patriotycznym obowiązkiem jest naprawienie błędów i działanie dla dobra kraju, w którym żyjemy.

Moim zdaniem dawny patriotyzm był czymś więcej niż obchodzeniem świąt narodowych. Powinniśmy nie zaniedbywać naszych obowiązków i szacunku do ojczyzny, lecz brać przykład z naszych przodków i szanować nasz naród.

Julia Krajewska kl. II A

Patriotyzm dawniej i dziś

W tej pracy będę starała się ukazać wszelkie różnice panujące między patriotyzmem sprzed XX wieku, a jego formą współczesną. Celem wypowiedzi będzie również przybliżenie oraz uargumentowanie działań i zachowań składających się na pojęcie patriotyzmu.

 Na początku należałoby wyjaśnić, co wyraża dzisiejszy temat przewodni, czyli patriotyzm. Dla każdego to słowo może oznaczać co innego, bądź budzić najróżniejsze skojarzenia - od zwyczajnego szacunku ku ojczyźnie, po gotowość oddania za nią życia. Pojęcie to zawiera szeroką gamę tłumaczeń, a jego rozumowanie zmieniało się na przestrzeni lat, co postaram się jak najwierniej opisać w poniższych akapitach.

Gdy cofniemy się do XIV-XV wieku, gdzie Polska zmagała się z Zakonem Krzyżackim, możemy dostrzec, iż już w tamtejszych czasach Polacy byli walecznym, honorowym rodem. Przykładem na to są Zbyszko i Maćko z Bogdańca oraz inni bohaterowie powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza. Rycerze nadzwyczaj często dobro kraju stawiali ponad swoje własne, byli gotowi pomścić wszystkich straconych rodaków, a także z odwagą stawiali czoło czynom wroga. Ich postępowanie było godne podziwu, a dla wielu późniejszych obrońców kraju zostało wzorem do naśladowania. Portret średniowiecznego rycerza jest symbolem wartości  "Bóg, honor, ojczyzna" i  od wieków przybiera najróżniejsze formy, jednocześnie będąc trwałym wzorcem oddanego patrioty.

By natrafić na kolejne przejawy patriotyzmu w dawnej Polsce nie trzeba szukać daleko. Wystarczy zapytać dziadków lub  pradziadków o czasy wojny czy najzwyczajniej zajrzeć do podręcznika z historii. Kiedy sięgamy pamięcią do lat, w których Polska była krajem okupowanym, możemy zauważyć, z jakim zawzięciem i odwagą nasi rodacy usiłowali odzyskać wolność. Nie było to łatwe, zwłaszcza ze względu na fakt, że działania sprzyjające temu celowi wymagały niesamowitego poświęcenia. Poznając  życie żołnierzy, sanitariuszek oraz cywili uświadamiamy sobie, że najcenniejszymi wartościami były dla nich miłość do ojczyzny, szacunek do symboli narodowych oraz swoich rodaków. Nasi przodkowie darzyli kraj ogromnym przywiązaniem oraz uczuciem przynależności, co okazywali poprzez walkę w barwach biało-czerwonych, przelew krwi za wolność, a także poświęcenie życia na rzecz poprawy sytuacji Polski. Tajne akcje grup partyzanckich i działalność Żołnierzy Wyklętych, to tylko niektóre z bardzo licznych form patriotyzmu w ówczesnej Polsce.

Patrząc na patriotyzm współczesny warto zaznaczyć, iż sposób jego wyrażania jest zupełnie inny niż ten, którzy znają nasi rodacy z poprzednich wieków. Forma XXI-wiecznego patriotyzmu jest raczej bierna i przybiera wartość symboliczną. Ówcześnie jest okazywany poprzez oddawanie pamięci dla poległych w walkach za Polskę, udział w lokalnych obchodach ważnych uroczystości państwowych, a także poszanowanie symboli narodowych takich jak herb, flaga oraz hymn. Przykładami takich działalności są marsze organizowane w rocznice ważnych wydarzeń czy tworzenie dzieł o tematyce historycznej.

Współcześnie bycie patriotą oznacza również chęć poznawania historii ojczyzny, szacunek do innych rodaków oraz do środowiska, w którym żyjemy. Nie wolno nam niszczyć  niczego, co jest wspólną, narodową własnością, jak i również zabytków kultury polskiej. Powinniśmy pielęgnować w nas miłość do naszego państwa, tradycje w nim panujące, a także kulturę. Gdy spełniamy wszystkie powyższe czynności ujęte w tych akapitach możemy śmiało nazywać się patriotami. Ku przestrodze: nadmierne przekonanie o wyższości i nieskazitelności  kraju, agresywne kibicowanie polskim sportowcom, czy poglądy mocno idealizujące państwo, nie są postawami patriotycznymi!

Powyższe opisy dwóch zupełnie różnych form patriotyzmu same w sobie ukazują kontrasty jakie między nimi zachodzą, jednak w tym akapicie je podsumuję. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest charakter tych form - dawna była czynna, zaś współczesna jest bierna. Kiedyś patriotyzm okazywano poprzez walki w obronie kraju i jego wartości, a z kolei współcześnie nie ma potrzeby, abyśmy brali udział w jakichkolwiek walkach - jedynie upamiętniamy wydarzenia z przeszłości. Warto zauważyć, iż zarówno patriotyzmem w poprzednich wiekach, jak i dziś kierują te same zasady - zawsze jest on wzbudzany ze względu na szacunek oraz miłość do ojczyzny, języka polskiego i wyjątkowo bogatej historii, a także kultury Polski.

Lidia Kaliszczyk kl.IIA

Patriotyzm dawniej i dziś

PATRIOTYZM – dla każdego człowieka to słowo ma trochę inne znaczenie. Według starszego pokolenia, kilkadziesiąt lat temu łatwiej było być patriotą. Miłością do ziemi rodzinnej można było wykazać się w czasie wojny, powstań, zaborów. Ludzie tkwili w przekonaniu, że ojczyzna to coś bardzo cennego, coś, o co należy dbać i darzyć szczególnym szacunkiem. Bez chwili zastanowienia stawali w obronie ziemi ojczystej, oddawali swoje życie w zamian za wolną Polskę. Chcieli, abyśmy my – ich potomkowie, żyli godnie we własnym kraju. Wiele zawdzięczamy naszym przodkom. To oni stawiali czoło nazistom, napierającym na Polskę w czasie wojny. W dzisiejszych czasach trudno znaleźć przykłady takiego poświęcenia. Powinniśmy oddawać im cześć, pamiętać o nich, ale czym różni się dzisiejszy patriotyzm od dawnego?

Współcześnie, patriotyzm polega głównie na godnym reprezentowaniu narodu oraz uczestniczeniu w świętach narodowych. Dawniej, ludzie chętniej uczestniczyli w ceremoniach lub pochodach. Dziś, zwłaszcza młodzież, robi to z przymusu, a nie własnej chęci. Wierność ojczyźnie można okazywać również poprzez sumienne wykonywanie obowiązków i uczciwą pracę, a także głosowanie w wyborach parlamentarnych.

W czasie wydarzeń sportowych bardzo często możemy spotkać się z wiernymi kibicami, chcącymi pokazać, jak bardzo ważny dla nich jest polski sport. Według mnie, jest to piękny gest wobec kraju i sportowców, ponieważ w ten sposób pokazujemy, jak bardzo jesteśmy z nich dumni. Wspaniałym przykładem podziękowania dla osób reprezentujących nasz kraj w przeróżnych konkurencjach jest wspólne śpiewanie hymnu. Słysząc śpiew polskich kibiców po wygranej Kamila Stocha na skoczni Holmenkollbakken w Oslo, byłam szczęśliwa, że sportowcy otrzymują od zwyczajnych ludzi tak ogromne wsparcie. Nie tylko w skokach narciarskich reprezentanci są wspierani przez wiernych fanów. Patrząc na mecze piłki nożnej również możemy zobaczyć transparenty oraz usłyszeć śpiew oraz krzyk kibiców, pobudzający do działania. Sportowcy odwdzięczają się nam wygrywając turnieje lub pojedyncze konkursy. Jednocześnie pomagają chorym, oddając nagrody na aukcje charytatywne.

Niestety, nie wszyscy ludzie zachowują się poprawnie. Rozmawianie w czasie hymnu na akademiach szkolnych, rzucanie flagą lub wdawanie się w zamieszki, to tylko kilka z sytuacji występujących wokół nas. Niepatriotyczne jest również zaśmiecanie ulic lub lasów. Dbanie o czystość otoczenia jest naszym obowiązkiem!  Przykre jest to, jak niektórzy ludzie obrażają innych. Powinniśmy starać się wspierać każdego, niezależnie od tego, kim jest lub co osiągnął. To również jest patriotyzm.

Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu bardzo się zmieniło przez te kilkadziesiąt lat. W XXI wieku ludzie zachowują się inaczej, przez co zaniedbują troszczenie się o tradycje i upamiętnianie ludzi poległych w obronie ojczyzny. Pamiętajmy o wszystkich zmarłych w powstaniach lub w czasie wojny. To dzięki nim dzisiaj możemy żyć w niepodległym, demokratycznym kraju.

 Aleksandra Zawistowska II a

Patriotyzm dawniej i dziś

           Jak my, zwykli ludzie, mamy rozumieć pojęcie patriotyzmu? Czym on w ogóle jest? Czy da się go objąć jakimkolwiek pojęciem słownikowym? Jak wyglądał kiedyś, a czym objawia się dziś? Jaki mamy na niego wpływ? Otóż wszystkie te pytania  sprowadzają do jednego słowa. Miłość. Miłość do ojczyzny to odpowiedź na wszystkie te pytania. Jak mamy postępować, by kochać Polskę? Otóż postaram się to przybliżyć w mojej pracy. 

           Po pierwsze, o patriotyzmie świadczy mentalność wielu mieszkających na obczyźnie. Mimo upływu czasu, nadal czują się przynależni do własnego kraju. Ukazują to choćby nostalgią i troską o los ojczyzny ze strony tych, którzy z rozmaitych przyczyn osiedlili się za jej granicą. Nierzadko młodzi ludzie mieszkający poza obszarami swego państwa uczą się języka ojczystego, a również jego historii, kultury. Emocjonalne przywiązanie do kraju pochodzenia uwydatnia naszą miłość do niego.

          Po drugie, patriotyzm jest trudnym tematem do rozmów. Ciężko jest mówić o nim zwyczajnie, prowizorycznie. Zarówno bez hałasu, który z upodobaniem wiele ludzi uwydatnia i to nie zawsze ze względu na interesy ojczyzny. Możemy zauważyć pełne hipokryzji zachowania, w których patriotyczne hasła stają się zwykłymi „hasełkami”. Jakże często osoby o skrajnie nacjonalistycznych postawach uważają się za prawdziwych patriotów. Nic bardziej mylnego, prawdziwy patriotyzm przeciwstawia się nacjonalizmowi, jak i szowinizmowi. Patriotyzm ukazuje szacunek i otwartość dla innych narodów. Dobrym przykładem patrioty jest Jan Paweł II, który kochał swój kraj, ale również szanował inne: uwielbiał każdego człowieka i był otwarty na wszystkich.

          Po trzecie główną podstawą patriotyzmu jest szacunek do symboli narodowych. W dzisiejszych czasach wielu ludzi wstydzi się śpiewać tak piękną pieśń, jaką jest hymn narodowy. Nie powinniśmy się obawiać, co pomyślą inni, lecz z szacunkiem czcić zarówno flagę, godło, jak i „Mazurka Dąbrowskiego”. Również nie możemy gniewać się na ojczyznę, odwracać się od niej - nawet jeśli inni obywatele mogą przynieść wstyd przed światem.

Naszym obowiązkiem jest naprawianie błędów, działanie dla wspólnego dobra. Powinniśmy być gotowi bronić naszej ojczyzny. Musimy czuć dumę i godność narodową. Patrioci to uczciwi ludzie, kierujący się zasadami mądrej tolerancji, przeciwstawiający się złu i troszczący się o państwo.

        Podsumowując, w naszej historii, jak i teraz patriotyzm był, jest i na zawsze powinien być fundamentalną wartością, która wspiera nas, abyśmy przetrwali jako naród. Powinniśmy wyrażać swoje przywiązanie do ojczyzny. Patriotyzm to nie tylko „odświętne” sprawy dużej wagi, ale też codzienność Wszystkie czyny, wszystko, co dzieje się tu i teraz. Całokształt prowadzi do tego, abyśmy byli w stu procentach patriotyczną Rzeczpospolitą Polską.

 Aleksandra Cieślukiewicz kl. II B

 Patriotyzm dawniej i dziś

Patriotyzm niegdyś to bezgraniczna miłość do ojczyzny, chęć walki w jej obronie. Dziś to całkiem co innego, to raczej tradycja. W tej pracy porównam owy patriotyzm w różnych okresach czasu.  Podam argumenty na to, iż patriotyzm w czasach zaborów, wojny był o wiele silniejszy niż współcześnie.

Pierwszym, ale jakże ważnym powodem potwierdzającym, że umiłowanie do swojego kraju w dawniejszych czasach było mocniejsze, jest to szczera chęć obrony ojczyzny. Większość osób żyjących w latach wojny, kiedy była taka potrzeba bez wahania podejmowała broń, aby walczyć. Przykładem takich osób byli: Jozef Piłsudzki czy Tadeusz Kościuszko i wiele, wiele innych. Dziś z pewnością, większość z nas unikałaby bezpośredniej walki z przeciwnikiem. Zapewne znaleźliby się tacy bohaterowie, ale wszyscy dobrze wiemy, że liczba takich osób byłaby kilkanaście może nawet kilkadziesiąt razy mniejsza.

Kolejnym ważnym powodem, dla którego uważa się  osoby walczące w tamtych czasach za bardziej zagorzałych patriotów jest ich niezwykła odwaga i chęć pomocy. Tamtejsi  ludzie to przykład osób, którzy są wstanie narazić własne życie, aby uratować innych. Wielu z nas w tym momencie zaprawdę pomyślało, że też w takiej sytuacji byłoby w tanie ratować swoją rodzinę. Jednak to nie tak dużo osób narażało się nie tylko dla swojej rodziny, ale także dla osób ,których w zupełności nie znali. Takie osoby reprezentuje między innymi rodzina Żabińskich. Byli w stanie podjąć ryzyko pomimo, że wiedzieli, iż pomaganie Żydom w tamtejszych czasach grozi „kulką w łeb”. Napotkanie tak odważnych ludzi, którzy chcą narazić własna życie dla życia innych jest w dzisiejszych czasach  czymś tak rzadkim.  Jan Żabiński wraz z żoną nie tylko pomagali Żydom podając im jedzenie, ale wywozili ich z getta, a następnie ukrywali we własnym domu. Wyprowadzili z tego miejsca setki  osób.. Takich ludzi było znacznie więcej. Kolejnym przykładem są Józef i Wiktoria Ulmowie. Pomimo biedy i zagrożenia życia dali dom dla ośmiorga Żydów.

 Następny argument mówi o tym, że niegdyś więcej osób oraz z większą chęcią celebrowało święta narodowe. Ludzie dawniej obchodzili te uroczystości, bo rozumieli i znali czas wojny. Mieli świadomość, co to znaczy oddać za ojczyznę najcenniejszą wartość-życie. Chcieli oddawać cześć bohaterom, którzy bronili kraju. Współcześni ludzie są tak zabiegani, że coraz częściej zapominają o tych świętach. Nie rozumieją tego, że to właśnie ich przodkowie, bohaterowie, którym poświęca się te dni walczyli, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Współcześnie część społeczeństwa czynnie obchodzi święta narodowe, jednak bywa tak, że te osoby obchodzą owe dni tylko z obowiązku lub w związku z tradycją, która panuje w ich rodzinach. Oczywiście znajdą się także obywatele, którzy chcą z pełną powagą i zrozumieniem oddać hołd zmarłym za ojczyznę.

Reasumując współcześnie patriotyzm również istnieje, ludzie także chcą służyć własnemu krajowi. Jednak jest to zupełnie inny patriotyzm niż kiedyś. Może powinniśmy powiedzieć na szczęście, ludzie nie muszą oddawać własnego życia. Nie muszą opuszczać własnych rodzin, aby walczyć. Dlatego uważam, że dawny patriotyzm był niezwykły i o wiele bardziej prawdziwy  niż dziś. Ludzie byli odważniejsi, bardziej chętni, aby pomagać innym oraz mocniej czcili osoby poległe za ojczyznę.

Izabela Milewska kl. II B

                                                          

Patriotyzm dawniej i dziś

            Patriotyzm jest nieodłączną częścią kultury państw.  Na całym świecie znajdziemy miliony patriotów gotowych oddać życie za ojczyznę. W moim dzisiejszym rozważaniu poruszę jednak temat patriotyzmu na przykładzie Polski, gdyż sądzę, że jest on mniej ważny niż kiedyś

            Po pierwsze młodzi ludzie nie mają podstaw, by być patriotami. Era komórek i sprzętów elektronicznych tak pochłania „złoto” naszego kraju, że młodzież przestaje zajmować się tematem kraju. Platformy takie jak YouTube czy Facebook nie mają na celu zwiększać w nas patriotyzmu, lecz tylko ogłupiają i wciągają. Dziewiętnastowieczni Polacy borykali się z problemami zaborów, ze wszystkich sił walczyli, by odzyskać niepodległą Ziemię Matczyną. Teraz, gdy nie ma problemów wojen, młodzi nie martwią się o kraj, pozwalając tym samym odejść patriotyzmowi w zapomnienie

            Drugim argumentem jest niechęć ludzi do wyjścia na zewnątrz. Gry komputerowe zupełnie zmieniają poczucie czasu, oplątują graczy w swoją sieć tak, że młoda osoba zostaje wciągnięta całą duszą w ekran. Przez takie słabości większość młodzieży na hasło „Uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych” zatrzaskuje drzwi w swoich pokojach i odcina się od myśli, aby stać się takim patriotą, jak Ci którzy oddali swoje życie za hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”

            Trzeci argument to błędne pojęcie patriotyzmu. Obecnie nawet dorośli i doświadczeni ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest patriotyzm. Wychodząc na protesty antyrządowe, ubrani na biało-czerwono i niosąc banery, ludzie myślą, że są patriotami. Zastępują dobro swojej ojczyzny chęcią zarobku, pokazania się, odkrycia swojego fałszywego „ja”, a co najgorsze zamiarem podniszczenia struktury społecznej narodu. Media nie pomagają w przejrzeniu na oczy czym jest patriotyzm, gdyż ukazują wrogów narodu w pozytywnym i niewinnym świetle, subtelnie zachęcając łatwowiernych ludzi do podążania za nimi. Już nie są to czasy polskich żołnierzy, wielkich patriotów, którzy troszczyli się o dobro narodu.

            Podsumowując moje rozważania widać, że Polska przeszła wielką zmianę społeczną w ostatnich wiekach. Niestety ideał „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie jest już bliski sercom Polaków

Juliusz Knieć klasa IIB

PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ

Jako harcerz mam okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia w dziejach naszej ojczyzny. Zastanawiam się często nad przyczyną tego, iż dawniej było tylu bohaterów, którzy walczyli w jej obronie i oddawali za nią życie. Byli ludzie, którzy odbudowywali nasz kraj i bronili jego granic. Natomiast dzisiaj nie mówi się wiele o bohaterach naszych czasów. Zdarza się słyszeć o ludziach, którzy dla ojczyzny dokonali czynu godnego szacunku i uznania, ale takie przypadki nie występują często. Nasuwa się pytanie: Czy w minionych wiekach patriotów było więcej? W mojej pracy będę się nad tym zastanawiał podając argumenty
i przykłady.

            W średniowieczu rycerze wyruszali na wojny w obronie kraju. Okazywano swoje oddanie Polsce walcząc i ginąc za nią. Niektórzy brali udział w powstaniach oraz narażając własne życie. Żołnierze wykleci, mimo wielkiej przewagi wrogich dla Polski komunistów, nie poddali się
i walczyli do końca. Można by było wymienić mnóstwo bohaterów walczących dla kraju np. Tadeusz Kościuszko – walczył z Rosjanami w czasie rozbiorów Polski, gen. Józef Chłopicki – jeden z dowódców powstania listopadowego, kpt. Kazimierz Kamieński – jeden z dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Tych przykładów można byłoby podać jeszcze kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy.

            W dzisiejszych czasach Polska nie bierze bezpośrednio udziału w wojnie, więc ludzie nie mają możliwości walczyć za ojczyznę. Jednak patriotyzmem w dzisiejszych czasach odznacza się równie wiele osób, które służą Polsce. Dbają o jej interesy i działają na rzecz dobra kraju. Są to m.in.  prezydent, premier, ministrowie i inni członkowie rządu.

            Gdy naszego kraju nie było na mapach wiele osób przyczyniło się do jego odbudowy. Przez 123 lata Polacy walczyli o niepodległość. Wśród nich wyróżnić należy Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, jednak dzięki całej rzeszy bezimiennych bohaterów Polska znowu stała się wolna.

            Dzisiaj Polska nie jest okupowana. Jest niepodległym i niezależnym krajem. Zamiast różnego rodzaju formacji wojskowych powstają organizacje charytatywne, fundacje, stowarzyszenia, drużyny harcerskie. One w czasie pokoju są równie ważne jak armia w czasie wojny. Organizacje te w różny sposób wspierają działania państwa, co bardzo mocno wiąże się z patriotyzmem, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste.

            Wyobraźmy sobie, że przysłowiowy szewc nie szyłby butów, piekarz nie piekłby chleba, listonosz nie roznosiłby listów itd. życie w Polsce stałoby się koszmarem. Dlatego w czasach pokoju wszyscy ludzie, którzy cokolwiek czynią dla wspólnego dobra kraju i swoich małych ojczyzn, mogą nazywać się patriotami.

Dawniej i dziś jest wielu patriotów, którzy gotowi są oddać swoje życie i siły dla wolnej
i niepodległej Polski. 

Rafał Wójcik kl. VII A

Patriotyzm dawniej i dziś

Patriotyzm to postawa oparta na szacunku do ludzi, jak i swojej ojczyzny, uwielbieniu jej oraz chęć oddania za nią życia i gotowość do jej obrony. Patriotyzm to również pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Jest to rodzaj więzi z kulturą i tradycją panującą w tym kraju oraz z jego społeczeństwem. Jak wyglądał patriotyzm za czasów, jaki pamiętają nasi dziadkowie? Na pewno różnił się od współczesnego.

            Dawniej patriotyzm był łatwy do zdefiniowania. Patriotą można było nazwać każdą osobę, która walczyła dobrowolnie za swoją ojczyznę i była za nią gotowa oddać życie. Ludzie żyli w niepewności z powodu wojen. Wiedzieli, że gdy stracą ojczyznę - stracą wszystko. Mimo tego jak ich traktowano podczas zaborów i jaki był stosunek innych ludzi do Polaków, ci nadal byli dumni ze swojego pochodzenia. Nie poddawali się i wierzyli, że będą mieli swój własny kraj. Tworzyli wiele organizacji, które pomogłyby odzyskać niepodległość mimo świadomości, że mogą zapłacić za to życiem. Chociaż ich sytuacja była zła, oni nadal miłowali swą ojczyznę oraz uczyli dzieci polskości i patriotyzmu. Starali się obchodzić wszystkie święta, które były dla nich ważne, pomimo trudności, jakie stawały na ich drodze z powodu na przykład okupantów. Również po odzyskaniu niepodległości ludzie kochali swoją ojczyznę ponad wszystko. Jak wygląda to teraz?

            W obecnych czasach definicja patriotyzmu według niektórych osób jest nieco inna, gdyż Polska nie jest już zagrożona. Ludzie nie muszą się obawiać, że ją stracą, więc przestali się starać o jej dobro. Zapomnieli o wartościach takich jak: Bóg, honor, ojczyzna. Obecnie dominuje materialistyczne podejście do życia.  Ludzie dążą głownie do szybkiego wzbogacenia się i do zdobycia konkretnych dóbr materialnych. Zatem patriotyczne cele całkowicie znikają z ich pola widzenia. W pogoni za dostatnim życiem nie zwraca się uwagi na kraj zamieszkania. Niektórzy ludzie głównie młodzi mówią, że równie dobrze mogliby mieszkać w innym państwie. Dla nich nie istnieje coś takiego jak więź z krajem. Inni z kolei są w zbyt trudnej sytuacji, by martwić się jeszcze o swoją ojczyznę. Od czasu do czasu media przypominają patriotyczne hasła, zwłaszcza przy okazji rocznic narodowych. To jednak stanowczo za mało, aby wzbudzić odpowiedni odzew społeczny.

Są osoby, które powiedzą, że są patriotami, lecz jakie to ma znaczenie skoro ich słowa są sprzeczne z czynami? Patriotyzm odgrywa coraz mniejszą rolę w XXI wieku, szczególnie dla młodzieży. Unikają oni sytuacji, podczas których mogliby wyrazić swój patriotyzm. Nie szanują symboli narodowych, podczas apeli okolicznościowych nie czują się zobowiązani do śpiewania hymnu narodowego oraz przyjmują niewłaściwą postawę. Niektórzy nawet wstydzą się tego, że są Polakami.

Dawniej święta narodowe były bardzo ważne dla ludzi. Wywieszano podczas nich biało-czerwone flagi, aby okazać szacunek. Obecnie tych flag widzimy coraz mniej, a ludzie niechętnie uczestniczą w pochodach. Wszystkie wydarzenia ważne dla historii kraju, które możemy świętować, nie są już tak ważne dla jego ludności. Wielkim patriotą współczesnych czasów jest papież Jan Paweł II - jest też dla mnie wielkim autorytetem. Wciąż aktualne są słowa Jana Pawła II, jakie do nas skierował w roku 1979 podczas homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach:

 „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

            Chociaż zdecydowana większość Polaków niechętnie manifestuje swój patriotyzm, to powinniśmy dążyć do zmiany tej tendencji. Mamy wspaniałą kulturę, historię i zabytki, którymi możemy się chlubić. Powinniśmy o tym przypominać przy każdej nadarzającej się okazji. Należy przebić mur zobojętnienia, który pojawia się w naszym społeczeństwie. Trzeba odrzucić bezduszność i głupotę, a jak najwięcej szczepić patriotycznych postaw. Warto powrócić do niektórych dawnych tradycji i na tym fundamencie zbudować prawdziwe przywiązanie do Polski. Wtedy znacznie więcej obywateli zaangażowałoby się w działania na rzecz swojego kraju. Według mnie każdy powinien rozpocząć od tego miejsca, w którym się znajduje. Kiedy rozejrzy się wokół zobaczy problemy, które należałoby zmieniać. Gdyby wszyscy tak postąpili, to żyłoby się nam znacznie lepiej. Wtedy nasi rodacy byliby także dumni z własnego kraju. Warto dążyć właśnie do takiego celu.

Katarzyna Tworkowska kl. VII A

Patriotyzm dawniej i dziś

W pracy przedstawię moje przemyślenia na temat: „Patriotyzm dawniej i dziś”. Osobiście uważam, że patriotyzm dawniej był tą właściwą formą, co postaram się odpowiednio uargumentować.

Pierwszym moim argumentem będzie konfrontacja waleczności i oddania patriotów czasów dawnych i dzisiejszych. Dawniej patrioci nie wahali się nawet przed oddaniem życia za ojczyznę. Dobrym przykładem takiego patriotyzmu są bohaterowie książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, którzy w swoim heroizmie nie znali pojęcia, jak zbyt wielkie poświęcenie. Jest to dokładnie widoczne podczas akcji książki, w której chłopcy, pomimo iż zdawali sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi im za działanie w konspiracji, brali udział w akcjach, ponieważ bardziej liczyło się dla nich dobro ojczyzny niżeli dobro własne. Dzisiejszy patriotyzm polega natomiast głównie na tym, że młodzi ludzie chodzą w bluzach z symbolami Polski Walczącej.

Kolejnym moim argumentem jest skontrastowanie dawnego i dzisiejszego skojarzenia, ze słowem patriota. Dawniej patrioci byli kojarzeni,zresztą nie bez kozery, raczej z bohaterskim młodymi mężczyznami, którzy dla ojczyzny są w stanie oddać wszystko, co im drogie. Dziś wygląda to zgoła tak, że patriota skojarzany jest najczęściej z łysym przestępcą, który chodzi w bluzie z insygniami patriotów głosząc homofobiczne lub rasistowskie hasła od czasu do czasu bijący się w tzw. ustawkach.

Ostatnim z moich argumentów jest małe porównanie, jak patriotyzm jest postrzegany przez dzisiejsze społeczeństwa z tym, jak był postrzegany w XX w. Łatwiej będzie, jeżeli zacznę od dawniejszego postrzegania postaw patriotycznych. W nie tak odległych czasach ktoś, kto nie był patriotą był postrzegany jako ktoś dziwny i najczęściej był odosobniony w swoich poglądach, a nawet najmłodsi nie bali się oddać wszystkiego, nawet życia dla dobra ojczyzny. Krótko mówiąc miłość do ojczyzny była postrzegana jako największa z cnót. W obecnych czasach natomiast, patriotyzm postrzegany jest jako zbędny luksus, a prawdziwi patrioci są wymierającym gatunkiem. Coś, co kiedyś było przymiotem elit, zostało zepchnięte na dugi plan, ponieważ nie jest wystarczająco „cool”, a nawet jeśli ktoś jeszcze używa terminu „patriota”, przeważnie jest on używany sarkastycznie w stosunku do bijących się na ulicach pseudokibiców.

Podsumowując rozważania nad tematem „patriotyzm dawniej i dziś” podtrzymuję moją tezę, o tym, że stara forma patriotyzmu jest jedyną prawidłową, a dawne ideały zostały zapomniane lub wypaczone. 

Hubert Drewnowski III c

Patriotyzm dawniej i dziś

            Dzisiaj patriotyzm nie oznacza już tego samego co kiedyś. Żyjemy w czasach pokoju i nie musimy już w tak dużym stopniu poświęcać się dla Ojczyzny. W mojej pracy przedstawię kilka argumentów na temat „patriotyzmu dawniej, a dziś”.

Kilkadziesiąt lat temu prawdziwy patriota walczył za swój naród, poświęcał się, tracąc przy tym życie. Takie osoby uznawane były za bohaterów. Ich rodziny, mimo że pogrążone w żałobie, były z nich bardzo dumne.

            Dziś postawa patrioty oznacza obchodzenie świąt narodowych. Uczestniczymy wtedy we Mszy Świętej, aby oddać hołd tym, którzy niegdyś poświęcili swoje życie. Ważne jest to, aby szanować symbole narodowe. Są one dla nas szczególnymi znakami.

            Wyrazem dzisiejszego patriotyzmu jest także podtrzymywanie tradycji czy pielęgnowanie języka. Przyszłe pokolenia powinny poznać historię narodu, aby dumnie reprezentować teraźniejszą Polskę.

            Nie zapominajmy o tym, że służymy dla Ojczyzny, uczciwie pracując i pomagając. W ten sposób dajemy innym dobry przykład, przyczyniając się do zmiany kraju na lepsze.

            Pojęcie współczesnego patriotyzmu znacznie różni się od tego, co było dawniej. Teraz nie musimy już walczyć, a szacunek dla narodu możemy wyrażać na wiele innych sposobów. Powinniśmy to przemyśleć i również okazać patriotyczną postawę.

Natalia Zawistowska kl. II d

Patriotyzm dawniej i dziś

      Bardzo często zastanawiałam się nad pojęciem patriotyzmu. Według encyklopedii – patriotyzm to „umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, stawianie dobra swego kraju ponad interesy własne i dla własnej klasy”. Przeanalizowałam dokładnie tę definicję i mogę stwierdzić, że inne były oblicza  patriotyzmu dawniej i dziś.

      Już pierwsi Piastowie musieli stawać w obronie ziem polskich. Bardzo poruszyła mnie postawa rycerzy polskich w bitwie pod Grunwaldem. Wiek XIX to czas zaborów. Polska nie istniała na mapach świata, ale Polacy nigdy się z tym nie pogodzili. Sprzeciwiali się zasadom germanizacji i rusyfikacji np. gdy wprowadzono zakaz używania j.polskiego, naród polski nie zastosował się do tego. Ostatnio obejrzałam film pt. „Placówka”. Jego główny bohater to prosty chłop – Józef Ślimak, którego niezwykłe przywiązanie do ziemi było przejawem patriotyzmu. Podobną postawę reprezentuje Michał Drzymała, który nie dał się wysiedlić ze swojej ziemi.

      Patriotyczną postawą wykazali się Polacy w czasie powstania listopadowego czy styczniowego. Mimo że zakończyło się ono klęską, Polacy pokazali, że nigdy nie przestaną walczyć.

      II Wojna Światowa to kolejny przykład patriotyzmu Polaków – udział naszych rodaków w walkach na wszystkich frontach II Wojny Światowej. Walczyli nie tylko dorośli; również młodzież angażowała się w ruch oporu. Nie wiem, czy dzisiaj młodzi ludzie potrafiliby oddać życie za Ojczyznę tak jak młodzi powstańcy z powstania warszawskiego.

     Polacy walczyli nie tylko z bronią w ręku. Wielu wybitnych poetów i pisarzy tworzyło patriotyczną literaturę np. „Pan Tadeusz” (Adam Mickiewicz); „Placówka” (Bolesław Prus).

      Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Współczesny patriotyzm wygląda inaczej niż kiedyś. Nie musimy bronić Ojczyzny z bronią w ręku. Jednak naszym obowiązkiem jest troska o Polskę. Szanujmy nasz język ojczysty i nie wstydźmy się, że jesteśmy Polakami. Szanujmy nasze symbole narodowe. Nie zapominajmy o flagach na dzień 11 listopada (odzyskanie niepodległości), 2 maja (dzień flagi) i 3 maja (Konstytucja 3 Maja). Ważny jest też nasz udział w różnego rodzaju wyborach. Udział w nich jest obowiązkiem każdego Polaka. Kultywujmy tradycje narodowe. Nie wstydźmy się swojej wiary i pochodzenia. Za wielkiego współczesnego patriotę uważam ks. Jerzego Popiełuszkę, który w latach 80 odprawiał msze za ojczyznę. Kibicujmy polskim sportowcom, czytajmy rodzimą literaturę, ale przede wszystkim czujmy się odpowiedzialni za wszystko, co nas otacza.

      Współczesny patriota różni się od patrioty z historii, jednak zarówno kiedyś, jak i dziś tych patriotów Polska potrzebuje.

Małgorzata Kosoń kl. VII b

Patriotyzm dawniej i dziś

 Patriotyzm był zawsze nieodłącznym elementem Polski, historia naszego kraju wiele o tym świadczy. Ale co to tak naprawdę jest patriotyzm? Myślę, że jest to miłość, szacunek i oddanie ojczyźnie, oraz pełna gotowość do obrony jej w każdej chwili. Wiemy już co to, dlatego teraz zastanówmy się, czy zawsze wyglądał on tak samo.

      To niesamowite jak bardzo ludzie dawniej poświęcali się dla ojczyzny. W czasach wojny wiele osób oddało swoje życie, abyśmy teraz mogli spokojnie żyć w niepodległej Polsce. Dzieci, młodzież i dorośli ciągle udowadniali, że są prawdziwymi patriotami. Większość Polskich szkół uległa wtedy zamknięciu, ale rodzice i tak w tajemnicy uczyli swoje dzieci ojczystego języka oraz historii naszego kraju, chociaż było to surowo zakazane. Mimo groźby śmierci, młodzież, głównie harcerze Szarych Szeregów, zaczęła akcje, nazwane "małym sabotażem". Stały się one pierwszą formą walki cywilnej. Na murach z zarządzeniami władz okupacyjnych wykonywano napisy ośmieszające Niemców bądź grożące odwetem za dokonane zbrodnie. Zaczęto też malować znak Polski Walczącej- kotwicę ze splecionych ze sobą liter P i W. Zrywano flagi niemieckie , a w święta narodowe wywieszano polskie. Dzieci co prawda nie mogły walczyć na wojnie, ale i tak robiły bardzo wiele. Chodząc po ulicach, śpiewały zakazane pieśni, które motywowały społeczeństwo Polskie do walki o niepodległość.

      W dzisiejszych czasach patriotyzm wygląda nieco inaczej. Żyjemy w niepodległym kraju i nie musimy się bać tak jak kiedyś. Co prawda nie ma już wojny, ale jako patrioci powinniśmy zawsze być gotowi do walki bez względu na wszystko. Bardzo ważne jest szanowanie znaków narodowych takich jak flaga, hymn czy godło. Podczas różnych świąt narodowych wywieszamy biało-czerwoną flagę, musimy też pamiętać, aby była ona zawsze czysta i zadbana. Bierzemy udział w różnych obchodach, które przypominają nam o ważnych momentach w historii Polski. Dużo znaczy też to, że rodzice i nauczyciele od najmłodszych lat wpajają dzieciom, że trzeba być przykładnym patriotą i szanować ojczyznę. W obecnych czasach ważny też jest szacunek do języka polskiego. Wielu młodych ludzi okalecza go, wtrącając do niego obce wyrazy, najczęściej pochodzenia angielskiego. Używanie wulgaryzmów tez jest ogromnym ciosem dla Polski. Szanujmy nasze tradycje oraz kulturę i nie naśmiewajmy się ze sposobu obchodzenia świąt. Ważny jest udział w wyborach, dzięki temu państwo polskie może być zarządzane w mądry sposób. Będąc za granicą, musimy godnie reprezentować nasz kraj i nie wstydzić się swojego pochodzenia.

      Podsumowując, patriotyzm dawniej a dziś bardzo się różni. Wyrażamy go w inny sposób niż kiedyś. Aby być prawdziwymi patriotami nie musimy ginąć za ojczyznę, musimy ją po prostu szanować i pokazywać, że jest dla nas ważna. Tradycje oraz historię Polski musimy przekazywać z pokolenia na pokolenie, aby przetrwały i aby następne pokolenia wiedziały, co dla nas oznacza patriotyzm i jak go okazywaliśmy.

   Izabela Wileńska kl. VII b  

Patriotyzm dawniej i dziś

  Kilkadziesiąt lat temu patriotyzm, był bardziej zakorzeniony w ludzkich sercach, dotyczy on większości ludzi na świecie. Jest to postawa szacunku, umiłowania oraz oddania się własnej ojczyźnie. Dawniej, żyjąc w czasach wojen i zaborów, człowiek był bardziej gotów do walki, aby bronić swojego kraju. Ludzie ginęli od strzałów, bomb i wielu innych broni wojennych. Mali harcerze brali udział w konspiracji. Prawdziwy patriota często narażał swoje życie, by rozmawiać bądź modlić się w języku polskim. Kiedyś człowiek, który chciał obronić swej ojczyzny, musiał opuszczać swoje rodzinne miasto, swoich bliskich. Uważa się, że każdy obywatel, nie tylko żołnierz, ma obowiązek bronić swojej kolebki w momencie zagrożenia. Patriotyzm wymagał zaangażowania dawniej, ale też wymaga go dziś, mimo że żyjemy w stabilnym kraju, nie martwimy się na co dzień o swoje bezpieczeństwo, to musimy liczyć się z tym, że nasz kraj może potrzebować pomocy w każdej chwili.

Obecnie patriotyzm wyrażamy poprzez udział w uroczystościach z  okazji wielu świąt narodowych, szanowanie języka ojczystego, czczenie symboli itp. Odpowiednia postawa podczas hymnu narodowego, znajomość słów tej ważnej dla narodu pieśni - to wszystko składa się na bycie prawdziwym patriotą. Ważnym aspektem również jest to, aby godnie reprezentować swój kraj poza granicami ojczyzny, żeby cieszyć się z tego, z jakiego państwa pochodzimy.                                                                                                                                                                                                Patriotyzm dawniej i dziś bardzo się różni, lecz mimo wszystko pozostaje tak samo silną wartością, jak za jego początku. Niech nikt nigdy nie zapomni, skąd pochodzi, jaka była historia jego narodu i aby każdy miał w sercu trzy ważne słowa: Bóg, honor i ojczyzna.

Maria Przychodzeń kl. VII b

Patriotyzm dawniej i dziś


Patriotyzm to bez wątpienia część historii, która ciągnie się już przez długie lata ludzkiej cywilizacji i sprawia  wrażenie takiej, która nie ma końca. Patriotyzm dla niektórych to także powód do dumy, z którą się nie ukrywają, a dla innych powód do wstydu-  chociażby ze względu na błędne określenie patriotyzmu jako formę nacjonalizmu oraz szowinizmu, które narobiły wystarczająco złego na naszym świecie.

Dawniej patriotyzm symbolizował zuchwałą walkę i obronę państwa, za które ludzie gotowi byli oddać życie tak, aby cała kultura, historia, tradycje , dzieła architektury i sztuki nie przepadły lub nie wdały się w ręce nieprzyjaciela. Dobrym tego przykładem może być nasza Polska, która nie raz pokazała że tak łatwo się nie podda. W międzyczasie pomimo cenzury kwitła literatura, w szczególności na przestrzeni lat zaborów oraz II wojny światowej. Przykładami twórców takiej literatury mogą być dzieła młodych polaków, należących do Pokolenia Kolumbów - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego oraz wielu wielu innych, odwołujących się do okupacji niemieckiej.

Oczywiście na świecie jest mnóstwo narodowości mających zapierającą dech w piersiach historię. Dzisiaj można powiedzieć że patriotyzm „wykonał obrót o sto osiemdziesiąt stopni ” i nie jest to zmiana na gorsze. Żyjemy teraz w czasach o wiele bezpieczniejszych od tych, w których żyli nasi przodkowie. Faktem jest że przejawy patriotyzmu w literaturze zaczynają zanikać co nie jest zbyt dobrym znakiem, lecz zamiast dzieł sztuki pojawiają się także inne sposoby pokazywania i przekazywania patriotyzmu bez zbędnych przelewów krwi. Dla przykładu ludzie pokazują swoje przywiązanie do narodu, będąc za granicą (np. w trakcie wycieczki) i pokazując innemu społeczeństwu, jak bardzo kochają swój kraj. Nowoczesny patriotyzm to także kibicowanie sportowcom biorącym udział w zawodach międzynarodowych, wspieranie gospodarki, wywieszanie narodowej flagi czy nawet strącanie kłamstw i nieporozumień zagranicznych mediów.

Krystian Andrzejewski IIID

 Patriotyzm dawniej i dziś

 Chcąc zacząć jakąkolwiek interpretację różnic pomiędzy patriotyzmem dawniej, a tym powstającym dziś w naszych sercach, należy dokładnie wytłumaczyć jego pojęcie. Otóż patriotyzm, to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili.

Co byś zrobił ,,prawdziwy patrioto”, gdybyś pewnego dnia wstał i był obywatelem nieistniejącej od dawna Polski? O co bałbyś się najpierw, o byt kraju ojczystego? Wątpię. Niepodległa ojczyzna to dla nas po prostu codzienność. Budzimy się w wolności, w której dane jest nam żyć każdego dnia. Mechanicznie odmawiamy słowa ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”, niczym wieczorny pacierz, o tak, by mieć to z głowy. Straciliśmy komplementarny szacunek do naszego narodu. Gdzie zgubiliśmy miłość do ojczyzny i czym ją zastąpiliśmy? Więcej warte są dla nas opinie przedstawiane w mediach, które często zakłamują i przekształcają rzeczywistość. Gubimy się w własnych przekonaniach i zapominamy, że nasz kraj to nie tylko to, co widzimy, lecz także to, co czuje nasza dusza.

Mimo upływu czasu świadomość o byciu obywatelem Polski nie słabnie, lecz zostaje zaniedbana . Jeżeli wiec o nią nie dbamy, zbiera się na niej kurz, aż w końcu ginie i odstrasza nasz wzrok. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja polskich tradycji. Wychowanie od małego w duchu patriotyzmu pomaga w dokładnym rozumieniu, jak ważna jest nasza Polska. Patriotyzm dawniej przejawiał się całkowitym oddaniem i poświeceniem dla ojczyzny. Każdy walczący o ojczyznę miał inny sposób na walkę z okupantem. Jak widać ich trud się opłacił. Pozostawili nam wolny kraj i spokojnie spoczęli w grobach.

Patriotyzm to także szacunek do innych krajów i przedstawicieli innych narodów, lecz nie w skrajnych odmianach. Należy miłować swój kraj i mieć go na pierwszym miejscu. Pamiętajmy jednak, że zbyt wysokie stawiane swojej ojczyzny doprowadziło do największych wojen świata. Tak jak ze wszystkim, z patriotyzmem też można przesadzić.

Patriotą może być każdy z nas, więc starajmy się postępować tak, jak wymaga od nasza ojczyzna. Pamiętajmy o tych, co oddali życie, niech trwają z nami w wolnej ojczyźnie.

Kacper Porowski III e

          

Podejście ludzi do niektórych spraw diametralnie zmienia się na przestrzeni lat. Niektóre rzeczy mają dla nas inną wartość dzisiaj, a inną miały kilkadziesiąt lat temu. Pojęcie „patriotyzmu” od zawsze jest jednak takie samo. Małe dziecko jest w stanie powiedzieć, że nie jest to nic innego jak miłość do ojczyzny. Musimy jednak wiedzieć, że inaczej okazywali go nasi pradziadkowie, dziadkowie, a inaczej pokazujemy go dzisiaj. 

Wiele lat temu, za czasów wojny, ludzie nie wiedzieli,  czy przeżyją kolejny dzień. Nie mieli pojęcia, czy idąc ulicą, nie zostaną złapani przez okupantów, albo czy nie zaliczą niespodziewanej kulki w tył głowy. Byli prześladowani, gnębieni, torturowani. Ludzie starali się z tym walczyć. Pragnęli czuć się wolnymi we własnym kraju. Byli gotowi na wszystko, aby tylko wyswobodzić ojczyznę z rąk obcych. Nie mogli pozwolić, aby ktoś pozbawił ich domu. Idealny przykład takiej walki o wolność możemy zaobserwować w zachowaniu młodych ludzi z książki pt. „Kamienie na szaniec". Młodzieńcy z tej powieści na wiele sposobów pokazywali wrogom, że nie pozwolą, aby ktoś zabrał im wolność. Sprzeciwiali się i uniemożliwiali okupantom prowadzenie propagandowych działań na Polakach. Starali się walczyć z wrogiem, za co niestety kilku z nich przypłaciło życiem. Historia Alka, Rudego i Zośki to przepiękny przykład patriotyzmu u młodych ludzi.  Śledząc historię Polski, wielokrotnie możemy się natknąć na przypadki, gdzie ludzie oddawali życie za wolność Polski. Weźmy na przykład II wojnę światową - najgorszą wojnę w historii świata. Podaje się, że w samej Polsce zginęło około 6 milionów ludzi. To straszna liczba, a jej fakt przekonuje o tragizmie tego czasu. 

Dzisiaj, dzięki naszym przodkom, możemy cieszyć się wolną Polską. Nie musimy bać się o własne życie, wychodząc do sklepu, a miłości do ojczyzny nie musimy udowadniać przez stanięcie oko w oko z uzbrojonym okupantem. Możemy ją pokazać na wiele innych sposobów. Wywieszenie flagi na 3 maja, odśpiewanie hymnu, czy uczestnictwo w miejskich obchodach święta narodowego -  to wszystko bez wątpienia można nazwać patriotyzmem. Istnieje również wiele organizacji takich jak harcerstwo, które w sposób szczególny je okazują. W dzisiejszych czasach patriotyzm w wielu przypadkach opiera się na oddawaniu hołdu właśnie ludziom, którzy niegdyś walczyli o wolność narodu. Jesteśmy im wdzięczni, że możemy cieszyć się teraz życiem w niepodległej Polsce. 

Pojęcie patriotyzmu jest niezwykle piękne i ważne jest, aby ludzie w dzisiejszych czasach traktowali je z należytym szacunkiem. Dziękujmy naszym przodkom za ich poświęcenie i  starajmy się zaszczepić w naszych najmłodszych obywatelach miłość do ojczyzny, by później oni to kontynuowali.

Sylwia Sokołowska III d

 

 

Postawa miłości i szacunku do ojczyzny przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów zwana jest patriotyzmem. Kiedyś patriotyzm wymagał bohaterstwa, waleczności, czasem przelewu krwi. W dzisiejszych czasach miłość do ojczyzny wymaga mniejszego poświęcenia, np. dbałości o symbole narodowe oraz zainteresowania sprawami kraju ojczystego.

W książce Aleksandra Kamińskiego pt. ,,Kamienie na szaniec” możemy zauważyć bohaterską postawę młodych ludzi, żyjących w czasach okupacji niemieckiej, którzy poświęcili swoje życie za niepodległość ojczyzny. Młodzi należeli do tajnych związków oraz organizowali wiele walk wyzwoleńczych. Zachowanie ich jest godne podziwu.
Innym przykładem patriotyzmu kiedyś jest postawa Józefa Skawińskiego, czyli głównego bohatera książki ,,Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Tytułowy bohater brał udział w powstaniu listopadowym. Ze względu na represje zdecydował się wyemigrować. Wielką tęsknotę za ojczyzną Skawińskiego, możemy zauważyć, kiedy w jego ręce trafiła polska książka ,,Pan Tadeusz” autorstwa Adama Mickiewicza. Latarnik nostalgicznie wspominał Polskę, przypominał sobie malownicze pola, łąki, lasy, wioski, żałował, że nie może wrócić do swojego kraju. W dzisiejszych czasach ludzie mieszkający za granicą swojej ojczyzny nie tęsknią tak za nią.
Współczesny patriotyzm polega m. in. na aktywnym uczestniczeniu w sprawach ojczyzny, np. braniu udziału w wyborach i referendach. Ludzie angażujący się w sprawy Polski, pokazują, że ojczyzna nie jest im obojętna. Mają wpływ na to, kto będzie rządził naszym krajem i na ważniejsze decyzje dotyczące ojczyzny. 
W dzisiejszych czasach możemy także okazać swój patriotyzm, płacąc podatki, które pomagają w rozwoju wojska, infrastruktury, oświaty, itd. Zebrane podatki wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań publicznych. 
Dbanie o środowisko, także jest zachowaniem prawdziwego, współczesnego patrioty. Każdy powinien dbać o czystość i piękno ojczyzny. 
Patrioci, to też ludzie szanujący symbole narodowe, język, tradycje, znający historię. Możemy okazać swoją miłość do ojczyzny np. wywieszając flagę w święta narodowe, biorąc udział w różnego rodzaju marszach patriotycznych, przekazując następnym pokoleniom tradycje, poprawnie używając języka, bez przekleństw czy też obcojęzycznych wtrąceń, itp.
Młodsi patrioci mogą okazać swoje uczucie m. in. ucząc się. Każdy kraj potrzebuje mądrych i światłych obywateli, którzy będą w stanie działać na dobro ojczyzny.

Myślę, że patriotyzm dzisiaj i kiedyś bardzo się różni, ale opiera się na tym samym, czyli miłości do ojczyzny. Uważam, że współczesny patriotyzm jest dużo łatwiej okazać, bo nie musimy tracić życia ani nie musimy walczyć o niepodległość ojczyzny. Moim zdaniem, część współczesnego patriotyzm to także szacunek dla tych, którzy kiedyś polegli w obronie niepodległości naszego kraju.

J.P.

Patriotyzm jest to postawa łącząca szacunek i miłość do ojczyzny, które powinny być istotne dla każdego człowieka. W dzisiejszych czasach jednak termin ten nabrał trochę nowego znaczenia. Można dostrzec zarówno podobieństwa jak i różnice między dawnym patriotyzmem a dzisiejszym.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest fakt, że dziś nie musimy walczyć w obronie kraju z bronią w ręku. Nasi przodkowie często musieli oddawać życie, żebyśmy teraz mogli żyć w niepodległym państwie, wolnym od wojny. W przeszłości Polska straciła niepodległość i to był kluczowy moment, kiedy Polacy zrozumieli, jak ważna jest dla nich ojczyzna. Miłość do kraju ojczystego oderwana od przyjemnych doświadczeń, może być nawet wartościowsza niż miłość poparta wrodzonymi skłonnościami.

Podobieństwem między patriotyzmem dawniej a dziś jest postawa szacunku do symboli narodowych, czyli godła, hymnu, języka polskiego i historii. Szanowanie polskiej tradycji i kultury, czy udział w głosowaniach. Uczestniczenie w obchodach świąt państwowych również można uznać za przejaw patriotyzmu. Niestety, bardzo widoczne jest to, że w dzisiejszych czasach te postawy są coraz rzadsze do zauważenia. Współczesna młodzież nie jest wychowywana w duchu patriotyzmu. Jest bardziej skupiona na nowinkach współczesnego świata niż na istotnych wartościach.

Warto wspomnieć o szerzeniu patriotyzmu przez emigrantów, którzy często pod przymusem musieli opuścić kraj. Przykładem jest Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym. Założono wtedy wiele organizacji patriotycznych za granicą w celu odzyskania niepodległości. Wyjechała duża część polskiej inteligencji, w tym Adam Mickiewicz. Pomimo że musiał opuścić kraj, to angażował się w działalność niepodległościową, a w swoich utworach wyrażał miłość do ojczyzny i podnosił Polaków na duchu. To właśnie tęsknota za krajem wzmaga poczucie więzi i nawołuje do patriotyzmu.

Podsumowując, żyjemy w zupełnie innych czasach, ale nie powinniśmy przez to zapominać o ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę. My, aby pielęgnować to, co nasi przodkowie stworzyli, musimy dbać o wolny kraj, na jakim im zależało.

Mateusz Szymborski kl. III e

Patriotyzm dzisiejszy różni się znacznie od patriotyzmu naszych przodków.

Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość walki za nią, często nawet z narażaniem własnego życia. Jednakże w dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. To trwanie w przekonaniu, że ojczyzna to coś bardzo cennego, coś, o co należy dbać i darzyć szczególnym szacunkiem.

            Pierwszym argumentem jest to, że dawniej ludzie inaczej postrzegali słowo ,,patriotyzm''. Walczyli oni o wolność i niepodległość Polski. Potrafili oddać życie za swój kraj. Brali udział w różnych bitwach, wzniecali powstania tylko po to, aby Polska była wolnym i niepodległym państwem. Przykładem mogą być bohaterowie książki pt. "Kamienie na szaniec", których młodość przypadła na czasy wojny. Śledząc losy Alka, Rudego, Zośki, z całą pewnością możemy o nich powiedzieć, że byli prawdziwymi patriotami. Młodzi Polacy walczyli, cierpieli, poświęcili swe życie za ojczyznę. Podejmowali się różnych form walki z okupantem, ryzykując własnym życiem oraz narażając swe rodziny. Zrywali niemieckie flagi, wybijali szyby na wystawach, na których widniały zdjęcia niemieckich oficerów, gazowali kina, pokrywali mury polskimi rysunkami i napisami oraz brali udział w różnych akcjach przeciwko Niemcom.

            Drugim argumentem jest to, że współcześni ludzie inaczej postrzegają słowo ,,patriotyzm'' niż kiedyś. Polacy nie muszą już walczyć o wolność czy niepodległość. Żyjemy w czasach, w których nie ma wojen ani żadnych powstań narodowych. Możemy czuć się bezpieczni w naszym państwie.

Obecnie patriota to ktoś, kto szanuje narodową tradycję, uczy się o niej, poznaje historię swego kraju. Ważnym obowiązkiem każdego patrioty jest interesowanie się własną ojczyzną, dobra znajomość jej historii, kultury oraz tradycji. Ważne jest obchodzenie świąt narodowych, znajomość dat i wydarzeń istotnych dla losów ojczyzny, branie udział w różnych marszach patriotycznych. Są to podstawy, bez których patriotyzm nie byłby możliwy. Jednakże z biegiem lat to się zmienia. Kiedyś ludzie chętniej uczestniczyli w pochodach, ceremoniach. Teraz większość z nas bierze udział w nich z obowiązku, a nie z chęci. Prawie każdy wywieszał flagę przed swój dom w ważne święta, teraz są to pojedyncze osoby w danej miejscowości.

            Moim zdaniem, dzisiejszy patriotyzm bardzo mocno różni się od tego, który był kiedyś. Powinniśmy nawiązać choć trochę do dawnych czasów i czuć się bardziej Polakami. Oczywiście nie będziemy oddawać życia za swój kraj, gdyż żyjemy w wolnej Polsce. Lecz powinniśmy brać przykład z naszych rodaków, szanując symbole narodowe i chętniej biorąc udział w ważnych uroczystościach narodowych.

Kacper Grodzki kl. III E

 

Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, jednak z czasem zmieniał się sposób, jak tę miłość się okazuje.

W dzisiejszych czasach uczymy się patriotyzmu w szkołach. Kiedy stoimy na baczność podczas śpiewania hymnu Polski, okazujemy szacunek. Od najmłodszych lat uczymy się słów hymnu, historii Polski. Dzieci w szkołach ubierają się na galowo w święta narodowe, robią apele i przedstawiają innym prezentacje zrobione przez nich własnoręcznie, by pogłębić ich wiedzę. Ludzie biorą udział w obchodach. Wywieszają flagę Polski.

Polacy, którzy żyją na obczyźnie, także mogą być patriotami. Mogą przekazywać innym historię, dbać o tradycję i kulturę.

Kiedyś patriotyzmem nazywano gotowość do poświęcenia sie dla Ojczyzny. Alek, Zośka i Rudy z książki Aleksandra Kamińskiego pt: "Kamienie na szaniec" byli gotowi oddać życie. Ryzykowali złapanie siebie i swoich rodzin.

W XIX w. zaborcy germanizowali i rusyfikowali ludzi. Polacy walczyli z tym. Publikowano magazyny po polsku „po cichu", prowadzono potajemnie szkoły polskie. W Prusach, które chciały, by na każdych ich ziemiach obowiązywały te same prawa, ludzie mogli zakładać stowarzyszenia oraz różnego rodzaju kółka. Skorzystano na tym. Zakładano między innymi kółka rolnicze, które informowały ludzi o nowościach, organizowały kursy dla chłopów czy wypożyczały potrzebny im sprzęt.

Dzieci we Wrześni strajkowały. Nie uczyły się i nie odpowiadały katechecie. Było to spowodowane wprowadzeniem języka niemieckiego do nauczania religii w starszych klasach szkoły podstawowej.

W 1904r. władze niemieckie wydały zakaz stawiania domów na zakupionej ziemi. Zgody otrzymywali tylko Niemcy. Wtedy Michał Drzymała kupił wóz cyrkowy i tam zamieszkał z rodziną. Codziennie wóz przesuwał co kilka metrów. Władze nie mogły nic na niego znaleźć, gdyż nie był to dom, bo przemieszczał się.

Takie małe rzeczy był buntem, pokazywały, że Polacy będą walczyć o swój naród i o siebie.

Patriotyzm kiedyś i dziś polega na pielęgnowaniu historii, kultury, tradycji i języka.

 

Emilia Stypułkowska III e

 

Patriota to człowiek kochający swoją ojczyznę i naród, gotów do poświęceń dla ich dobra. Patriotyzm polega na pielęgnowaniu narodowej tradycji, kultury, języka. 
Przejawia się on w ludzkich poglądach i zachowaniach. Poczucie patriotyzmu wynosimy przede wszystkim z domu rodzinnego. W procesie wychowawczym ogromne znaczenie mają pozytywne przykłady patriotycznych postaw. Młode pokolenia Polaków powinny poznawać obiektywną historię narodu, a także patriotyczną literaturę, w celu zrozumienia i docenienia bohaterów przeszłości oraz własnego przemyślenia jak być patriotą teraz, w dzisiejszych czasach, w których potrzebna jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Teraźniejszość i przyszłość mają swoje źródła w przeszłości. Dawniej, patriotyzm przejawiał się walką o odzyskanie niepodległości, suwerenności, na zachowaniu narodowej tradycji i kultury. Polacy rozumieli wtedy bardziej, że mają swoją ojczyznę, w obronie której są zdolni do największych poświęceń. Ludzie coraz rzadziej przywiązują wagę do dobra państwa, zastępując je staraniem o dobro własne. Często zdarza nam się narzekać na naszą ojczyznę, ale i tak nie robimy nic w kierunku polepszenia. Trudno dziś mówić o patriotyzmie zwyczajnie. Bardzo często osoby o skrajnie nacjonalistycznych postawach uważają się za wzorowych patriotów. Patriotyzm to otwartość na inne narody i poszanowanie prawa do ich suwerenności. Patriota, szanując inne narody, dba o dobre imię swojego kraju, zależy mu na nim. Szanuje symbole narodowe m.in. flagę, godło, a także hymn swojej ojczyzny. Gotów jest bronić ojczyzny. Ma poczucie dumy i godności narodowej. Obowiązkami patrioty są - być uczciwym człowiekiem, kierować się zasadami tolerancji, przeciwstawiać się złu, troszczyć się o swoje państwo. Jednym z poważniejszych obowiązków patrioty jest również udział w wyborach. Wtedy możemy wpłynąć na to, kto i jak będzie rządził w państwie. Bez wątpienia o patriotyzmie świadczy stosunek do życia wielu rodaków mieszkających za granicą. Mimo upływu czasu, świadomość przynależności narodowej nie zanika. Na świecie jest coraz więcej ludzi mających po dwie albo więcej ojczyzn, więc więzi emocjonalne łączą ich nie tylko z miejscem urodzenia, wychowania, czy z krajem pochodzenia ich rodzin. Nie mniej ważny jest dla nich kraj, który wybrali na dalsze życie.

Podsumowując, patriotyzm w dawnych czasach znacznie różni się od dzisiejszego.

 

Wiktor Grabowski III e

 

Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość walki za nią, często nawet z narażaniem własnego życia. Jednakże w dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. Czy dawni polscy patrioci różnili się od dzisiejszych?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu można powiedzieć, że łatwo było być patriotą. Zabory, powstania, wojny, można było się wykazać swoją miłością do ojczyzny. Do rozlewu krwi za kraj dochodziło bardzo często. Spora część społeczeństwa poniosła w tym czasie największą możliwą ofiarę, oddała swoje życie. Takie bohaterskie postawy nie były rzadkością. Tak wyglądał patriotyzm dawniej i dziś trudno byłoby znaleźć przykłady takiego poświęcenia. W tamtych czasach patriotą była ta osoba, która walczyła o Polskę i występowała przeciwko zaborcom. W dzisiejszych czasach patriotyzm nie jest już tak widowiskowy. Na szczęście u nas nie toczą się już wojny, nie musimy oddawać życia za ojczyznę. Współczesny patriotyzm polega na : promowaniu własnego kraju, godnym obchodzeniu świąt narodowych, godnym reprezentowaniu narodu, szanowaniu symboli narodowych, aktywnym udziale w wyborach i wielu innych. Jednakże to nie znaczy, że ludzie stosują się do praw patrioty, że chcą dbać o swoją ojczyznę. Dawniej święta narodowe były bardziej ważne dla naszych rodaków. Ludzie chętnie uczestniczyli w pochodach, ceremoniach. Teraz większość z nas bierze udział w nich z obowiązku, a nie z chęci. Kiedyś prawie każdy wywieszał flagę przed swój dom w ważne święta, teraz są to pojedyncze osoby w danej miejscowości. Młodzi ludzie często rozmawiąją ze sobą, zamiast razem odśpiewać słowa hymnu. Wielu z nas nie szanuje również symboli narodowych, takich, jak np. flaga. Przykładem może być machanie biało-czerwoną chorągiewką podczas zawodów sportowych, zwłaszcza meczów. To zjawisko jest oczywiście bardzo powszechne, bo część z nas zabiera tę flagę, by pokazać, że jest dumna z naszych sportowców. Jednak druga część wdaje się w zamieszki, rzuca flagą itp. Patriotyzm to nie tylko „odświętne” sprawy dużej wagi, ale też codzienność, w której honor i przyzwoitość powinny być imperatywem wewnętrznym obywateli. Dotyczy to wszystkich, bez względu na pozycję społeczną, czy status materialny. Trzeba być kompetentnym urzędnikiem, dobrym nauczycielem, solidnym przedsiębiorcą, itd.- rzetelnie wypełniając zobowiązania wobec państwa i społeczeństwa. Względnie realizować się w inny, godny sposób. Istotnym elementem jest kwestia świadomości jednostki, jej poczucia przynależności do wspólnoty narodowej. Jeszcze nie tak dawno obowiązkowe odbycie służby wojskowej i nieuchylanie się od niej nakazywał młodemu człowiekowi patriotyzm dawniej i dziś obywatele mogą zasilić szeregi wojska, ale już dobrowolnie. Młodzi mężczyźni, a także kobiety, czują się w obowiązku ochrony ojczyzny i choć prawnie nikt nie nakazuje im wstępować do wojska, czują taką wewnętrzna potrzebę. To stosunkowo nowe zjawisko. Jeszcze parę lat temu, młodzi ludzie za wszelką cenę unikali wcielenia do wojska. Dziś, mimo że ojczyzna tego nie wymaga, pragną w ten sposób realizować swój patriotyczny obowiązek. Patriotyzm dawniej i dziś bardzo się różni. Kiedyś wymagał ofiar, waleczności i bohaterstwa, dzisiaj nie potrzebuje heroicznych czynów i rozlewu krwi, ale w dalszym ciągu ogromnego szacunku do ojczyzny. Dzisiejszy patriota to człowiek prawny, honorowy, postępujący zgodnie ze swoim sumieniem, a jednocześnie dbający o dobre imię ojczyzny, szanujący jej symbole i aktywnie uczestniczący w jej życiu.

Podsumowując, przedstawiony patriotyzm w czasach wojen światowych różni się gigantycznie od dzisiejszego. Powinniśmy nawiązać choć trochę do dawnych czasów. Oczywiście, na szczęście nie będziemy oddawać życia za kraj, gdyż żyjemy w wolnej Polsce. Lecz powinniśmy brać przykład z naszych rodaków i szanować symbole narodowe, samych siebie oraz chętnie uczestniczyć w ważnych uroczystościach narodowych oraz wyborach.

Dawid Tymiński III e

 

   Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub czasami nawet życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie tradycji,  kultury czy języka. Oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

 W dzisiejszych czasach ludzie nie za bardzo zwracają uwagę na to, w jakim kraju żyją i dzięki komu mogą w nim żyć. Czasami są nawet obojętni temu wszystkiemu. Powinniśmy mieć szacunek do ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę , po to by być wolni i żyć w wolnym kraju. Aleksander Kamiński przedstawił to w książce pt. „Kamienie na szaniec”. Utwór ukazuje ,jak młodzież buntuje się przeciw Niemcom i germanizacji. W książce są opisane akcje takie jak: akcja pod Arsenałem, akcja kopernikowska itp. Takie i inne działania wykazały , że chłopcy mają dużą odwagę. Młodzież pokazuje w ten sposób, że kocha swój kraj i chce za wszelką cenę zrobić tak, żeby Polska była wolna. Zarówno młodszym jak i starszym ludziom brakuje szacunku i empatii do ojczyzny jak i do innych

  

Jakub Sokołowski kl. III e

 

 

Patriotyzm, czyli postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, zawsze powinien być wartością ważną dla ludzi mieszkających na danym terenie. Uważam, że pojęcie to dawniej i dziś ma niektóre aspekty podobne, ale też trochę się różnią.

       Za podobieństwo może uchodzić obchodzenie uroczystości państwowych. Sto lat temu zaczęto w Polsce obchodzić święto w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Już wtedy uważano chęć świętowania tego dnia za przejaw patriotyzmu. Także dzisiaj uczestnictwo w obchodach np. Święta Niepodległości utrzymuje się jako oznaka miłości do ojczyzny.

       Pierwszą, zasadniczą różnicą jest to, że dziś nie musimy udowadniać przywiązania do kraju walką z bronią w ręku. W czasie II wojny światowej, czy konfliktu polsko-bolszewickiego patrioci-ochotnicy masowo zaciągali się do wojska. W dzisiejszych czasach ani w Polsce, ani w Europie nie ma wojen, więc nikt w naszym państwie nie musi dawać w taki sposób dowodu, że kocha swoją ojczyznę.

       Drugą różnicą jest patriotyzm gospodarczy. Dwieście, trzysta lat temu rynek nie był aż tak rozwinięty, żeby produkty z każdej kategorii, z różnych krajów mogły ze sobą konkurować. Dziś stosunki handlowe wykształciły się do takiego poziomu, że np. w jednym sklepie mamy dostępnych po 10 marek telewizorów z różnych zakątków świata. Ta forma przywiązania do ojczyzny polega na kupowaniu artykułów pochodzących z Polski, wspieraniu polskich firm, na dawaniu możliwości zarobku lokalnym przedsiębiorcom.

       Podsumowując, patriotyzm jest bardzo szlachetną wartością cenioną w życiu Polaków od wieków. Myślę, iż udało mi się udowodnić, że wartość ta dawniej i dziś ma podobieństwa, ale i sporo różnic.

       Jan Milewski III e

Zostałam poproszona o napisanie pracy na temat „Patriotyzm dawniej i dziś”. Nie jest to jednak bardzo proste zadanie. Długo myślałam, co chciałabym tu napisać. Czym właściwie jest patriotyzm? Z łaciny oznacza ojczyznę (łac. patria = ojczyzna). Jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania dla własnego kraju oraz chęć ponoszenia za niego ofiar i pełną gotowość do jego obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się również przekładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia, a nawet życia. Po przeczytaniu tej definicji stwierdziłam, że patriotyzm dawniej trochę różni się od tego dzisiejszego. Teraz napiszę, dlaczego tak uważam.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu łatwo było zostać prawdziwym patriotą. Zabory, powstania i wojny szybko pozwoliły wykazać się swoją miłością do ojczyzny. Ludzie oddawali życie za swój kraj, przelewali wiele krwi. Podczas zaborów i powstań narodowych walczyli o niepodległość Polski, która była zagrożona. W tamtych czasach było wielu bohaterów, którzy odznaczali się walecznością i miłością do ojczyzny. Przykładem takiego śmiałka był Józef Piłsudski, żołnierz, polityk i mąż stanu. Walczył o niepodległość i całkowicie poświęcił się dla kraju. Dla ludzi z tamtych czasów bardzo ważne były słowa „Bóg, honor, ojczyzna” , według których żyli.

Dziś również musimy liczyć się z tym, że kraj może być w potrzebie. Na szczęście w chwili obecnej nie grozi nam żadna zbrojna napaść. Nie zwalnia to jednak z obowiązku patriotycznej postawy wobec ojczyzny. Co robi dzisiaj współczesny patriota? Kiedyś, bez chwili zastanowienia stawał do obrony ojczyzny i w ten sposób pokazywał swój patriotyzm. Współcześnie może swoją postawą i zachowaniem okazywać szacunek dla ojczystego kraju. Wystarczy przestrzegać prawa, z godnością obchodzić święta narodowe oraz dbać o zachowanie tradycji i kultury. Aktualnie ojczyzna nie wymaga ofiary z krwi. Dziś nie trzeba poświęcać już dla niej życia i zdrowia. Prawdziwy patriota powinien mieć szacunek do ojczyzny poprzez troszczenie się o symbole narodowe. Aby dbać o dobre imię i interesy państwa, ma obowiązek chodzić na wybory i głosować na kandydatów, którzy rozwiną ojczyznę. Kibicowanie sportowym drużynom narodowym też jest przykładem zachowania patriotycznego. Prawdziwy patriota powinien kupować produkty pochodzące od krajowych dostawców, aby rozwinąć gospodarkę kraju. Każdy wierny ojczyźnie ma obowiązek godnego reprezentowania państwa. Przykładem postawy patriotycznej, która jest wskazana, jest również tworzenie utworów w ojczystym języku i rozpowszechnianie ich poprzez słuchanie piosenek, udostępnianie ich na portalach społecznościowych oraz czytanie książek i różnych artykułów.

Patriotyzm dawniej i dziś trochę różni się. Kiedyś wymagał ofiar i waleczności. Dziś nie potrzebuje rozlewu krwi. W dalszym ciągu wymaga wielkiego szacunku do ojczyzny. Dzisiejszy patriota powinien dbać o dobre imię swojego kraju oraz jego interesy.

W.D.3e

Uważam, że patriotyzm kiedyś wyglądał inaczej niż obecnie. Kiedyś ludzie w inny sposób okazywali swoją miłość do Ojczyzny niż dzisiaj.

Pierwszym argumentem potwierdzającym tę tezę jest to, że dawniej ludzie do patriotyzmu podchodzili jak do rzeczy najważniejszej w swoim życiu. Przykładem mogą być bohaterowie książki pt. „Kamienie na szaniec", których młodość przypadła na czasy wojny. Śledząc losy Alka, Rudego i Zośki, z całą pewnością możemy o nich powiedzieć, że byli prawdziwymi patriotami. Młodzi Polacy walczyli, cierpieli i poświęcili swe życie za ojczyznę. Kiedyś tak właśnie powinien zachowywać się prawdziwy patriota. W dawniejszych czasach każdy chciał być wzorem do naśladowania. Każdy robił i znosił wiele dla swojego państwa. Teraz jest inaczej. Bardzo mało ludzi jest „prawdziwymi" patriotami, tylko nieliczni próbują dbać i walczyć o swoje państwo. Drugim argumentem potwierdzającym tę tezę jest fakt, że teraz są inne czasy. Mamy pokój, nie trzeba walczyć i narażać życia. Nie ma konieczności ponoszenia ofiar w imię miłości do ojczyzny, ale powinniśmy pamiętać o tych, którzy tak robili, byśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce. Obecnie patriota to ktoś, kto szanuje narodową tradycję i uczy się o niej. Ważnym obowiązkiem każdego patrioty jest interesowanie się własną Ojczyzną, dobra znajomość jej historii, kultury oraz tradycji, obchodzenie świąt narodowych, znajomość dat i wydarzeń istotnych dla losów naszego kraju. Są to podstawy, bez których patriotyzm nie byłby możliwy. Kolejnym argumentem jest to, że w dzisiejszych czasach inaczej okazuje się miłość do swojego narodu. Teraz Polacy pokazują swój patriotyzm poprzez kibicowanie dla swojego kraju i noszenie koszulek okazujących np. ważne daty dla Polski czy symbole kojarzące się z odzyskaniem Niepodległości. To, jak nasi rodacy walczyli kiedyś o wolność, zdecydowanie może być przykładem dla ludzi z dzisiejszego społeczeństwa.

            Uważam, że patriotyzm dawniej był okazywany inaczej, ponieważ były inne czasy, w których ludzie musieli walczyć o wolność. Myślę, że gdyby w dzisiejszych czasach wybuchła wojna, Polacy zachowywaliby się podobnie i staraliby się robić wszystko, żeby było jak najlepiej dla naszego kraju.

Aneta Iwan III e

Patriotyzm oznacza postawę szacunku i miłości ojczyzny, gotowość rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada na każdego obywatela konstytucja m.in. obrona kraju, poszanowanie tradycji, języka i kultury narodowej czy przestrzeganie prawa. W dzisiejszych czasach to pojęcie rozumiane jest inaczej niż wtedy, gdy na terenie Rzeczpospolitej trwała np. II wojna światowa.

Historia Polski była pełna dramatycznych wojen, powstań i różnorakich konfliktów zbrojnych. Pomimo to znalazło się wiele przykładów szlachetnego zaangażowania w jej losy. Możemy poszczycić się patriotami, którzy dla ojczyny gotowi byli oddać wolność, dobytek, majątek, ale przede wszystkim największą wartość, jaką jest życie . Wśród polskich patriotów możemy wyróżnić Tadeusza Kościuszkę – organizatora i przywódcę powstania w 1794r. Choć jego żołnierzami byli zwykli chłopi, wiedział że, wygra, bo jego armia miała nadzieję i wiarę w wygraną. Patriotami było też bardzo wielu młodych ludzi , jak choćby bohaterowie książki Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na szaniec”, harcerze z Szarych Szeregów , uczestnicy powstania warszawskiego: żołnierze, łączniczki, sanitariuszki, członkowie walczącej z okupantem Armii Krajowej.

W dzisiejszych czasach patriotyzm ma zupełnie inne znaczenie, ponieważ dzisiaj, aby być patriotą, nie trzeba iść na wojnę .Współcześni ludzie wykazują postawy patriotyczne poprzez uczestnictwo w obchodach z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, lub świąt państwowych, takich jak: święto żołnierzy wyklętych, 3 maja lub 11 listopada. Starają się dbać o poszanowanie godła, hymnu państwowego oraz tradycji regionalnych.

Uważam, że każdy człowiek powinien być patriotą. Bez względu na wszystko, trzeba kochać i szanować swój naród. Dobrą wiadomością jest to, że już u dzieci w wieku szkolnym kształtowane są postawy patriotyczne oraz dokładnie omawiane dzieje Polski, aby pamiętały, że mieszkają w niepodległym i wolnym państwie.

Michał Fatyga kl. III e

Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość poświecenia się dla niej oraz szacunek do symboli, tradycji i kultury. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu polscy patrioci płacili życiem w imię własnego narodu. Współcześnie pojęcie patriotyzmu postrzegane jest zupełnie inaczej. Na szczęście żyjemy w czasach, gdzie nie musimy już walczyć o wolność, oddając życie.

Dawniejsze pokolenia zostały nauczone przez szereg wojen, walk o wolność, że ojczyzna to coś bardzo cennego, coś, o co trzeba dbać. Podczas sporów wojennych wielu młodych ludzi, porzucając swoje marzenia, zdeterminowani do walki, oddawali życie, nieraz w bestialski sposób mordowani przez okupanta. Utrata niepodległości przez Polskę była momentem, kiedy to Polacy zrozumieli, że mają własny naród, o który muszą walczyć. Nasi rodacy potrafili się zmobilizować i wspólnie walczyć o upragnioną wolność. To niesamowite, jak odnosili się do ojczyzny i w jaki sposób poświęcali się dla niej. W czasie II wojny światowej patriotyzm często przybierał formę bohaterskich czynów. Bycie patriotą w czasach konfliktów było niezwykle trudne, wymagało ogromnej odwagi. Ludziom trudno było obnosić się z własnym pochodzeniem, kiedy na przykład za śpiewanie patriotycznych pieśni groziło wtrącenie do więzienia. W literaturze polskiej wątek patriotyzmu był poruszany bardzo często, krytykowano działania negatywnie wpływające na los kraju, kreowano bohaterów, którzy mieli dawać przykład prawdziwego polskiego patrioty. Wielu poetów rozpoczęło wydawanie własnych wierszy, aby zachęcić Polaków do walki w obronie swojego kraju. Dziś jednak trudno byłoby znaleźć przykłady bohaterskich zachowań.

Współczesny patriotyzm to pojęcie postrzegane zupełnie inaczej niż w czasach, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami czy chociażby, kiedy walczyła podczas II wojny światowej. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, nie grożą nam żadne ataki zbrojne. Współczesny patriota to osoba dbająca o dobry wizerunek kraju, znająca historię Polski, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt, symboli narodowych i dbająca o środowisko. Obecnie patriotyzm  opiera się przede wszystkim na zasadzie bycia dobrym obywatelem sumiennie wypełniającym obowiązki względem narodu. Pod wpływem zagranicznych zwyczajów Polacy coraz częściej zapominają o naszych narodowych zwyczajach i chętniej przyjmują te zagraniczne. Dziś potrzebny jest rozwój własnej świadomości narodowej i dbania o to, by trud i poświęcenie wcześniejszych pokoleń nie zostały zmarnowane.

 

Dziś warto jest kształtować w młodych ludziach chęć do poznawania historii i wpajać patriotyczne postawy.Patriotyzm jest obecnie dla nas równie ważny jak kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, jednakże coraz większa liczba młodych ludzi nie potrafi docenić, że żyje w wolnym i suwerennym państwie.

Gabriela Fatyga III e

Patriotyzm dawnej uznawany był za umiłowanie do Ojczyzny, obronę kraju w razie niebezpieczeństwa, często z narażeniem swojego życia. Dzisiaj dla innych wystarczy tylko szanowanie godła, hymnu, języka polskiego czy historii. Bywa też tak ze inni tego nie robią, a na dodatek ,,okaleczają" język. Przykadem przecież może być wtrącanie w rozmowę zwrotu w innym języku czy nawet wulgaryzmy, które szczególnie młodzi ludzie tłumaczą wymksnięciem. Bycie patriotą świadczy też o tym czy dbamy o ziemię ojczystą, o wspólne mienie. Przecież to czy malujemy po ławkach w parku czy śmiecimy wskazuje na to jaki mamy szacunek do kraju. Najważniejsze jednak czy nie wstydzimy sie tego jakiej jesteśmy narodowości, czy potrafilibyśmy teraz gdyby wybuchła wojna zacząć walczyć? Przecież dzięki historii wiemy że gdyby nie patrotyzm Polaków nas by teraz prawdopodobnie nie było. Wtedy nie siedzielibyśmy spokojnie w domu, tylko ze strachem, bo ktoś silniejszy ma władzę w państwie. To właśnie m.in. pokazuje jak zmienił sie patriotyzm i stosunek do Ojczyzny. Jednym z przykładów postaci patriotycznej był Tadeusz Kościuszko. Całe swoje życie poświęcił sprawom Ojczyzny, swoją postawą reprezentuje wzorowego Polaka. Walczył o niepodległość Polski, kochał Ojczyznę i pragnął oddać za jej wolność życie. Aby uzyskać pomoc dla Polski, pojechał do Paryża do francuskiego rządu rewolucyjnego, jednak jego misja się nie powiodła. Autorzy książek też w jakiś sposób starali się pokazywać prawidłową postawę Polaków. Książka pt. „Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego jest tego dobrym przykładem. Po przeczytaniu tej książki można zobaczyć, jak było naprawdę i w jaki sposób i w jakich okolicznościach młodzi ludzie walczyli o wolność.

Żeby być patriotą, można zacząć od teraz, nie trzeba się tego uczyć ;wystarczy szacunek dla języka, dobre zachowanie podczas apeli okolicznościowych oraz pewność siebie to tego, żeby pokazywać ze posiadam jedną z ważnych cech - patriotyzm.

Ola Godlewska

Jeden przeklęty dzień zabrał naszym pradziadom wolność i uciekł z nią tak daleko, że przez bardzo długi czas nie mogli odnaleźć klucza do otwarcia wszystkim bram zamkniętych przed nimi przez niewolę i okupację. W ich krwi wyryło się po wsze czasy pojęcie miłości do ojczyzny i pozostało z nimi aż do końca, niekiedy zbyt krótkiego, życia. Dawny patriota żył, walczył i być może zginął, byś ty, człowieku, dzisiejszy obłudny i fałszywy patrioto, mógł żyć w niepodległej Polsce. Budzisz się zapewne o pięknym poranku i widzisz wolność. Zasypiasz opatulony w słowa potwierdzające suwerenność naszego kraju. Wieczorny pacierz odmawiasz mechanicznie, tak samo jak słowa ,,Bóg, honor, ojczyzna”, za które ktoś przed tobą oddał tak cenne życie. Pokochałeś cały świat, który teraz jest twoim domem i schronieniem, nałożyłeś maskę Polaka i zapomniałeś, czy byłeś kiedykolwiek rzetelnym patriotą…

Patriotyzm jest przepięknym fenomenem tego świata, ale wtedy, kiedy ojczyzna staje przed sądem ,,boga wojny”, a my musimy jej bronić, by żyła, by istniała, by pamiętała. Natomiast, jeśli patriotyzm staje się zabawką w dłoniach osób zbyt dorosłych na zrozumienie, jak być dzieckiem, tylko po to , by stwarzać sobie wrogów- jest błędem.  Co prawda nie żyjemy w takim odcinku naszej historii, w której nakazane nam jest ciągłe mówienie o ojczyźnie, lecz przez to, że nie musimy o niej wspominać, zapominamy, czym dokładnie jest i czego od nas oczekuje, a nie trzeba jej przecież tak wiele. Wystarczy wspomnienie i radość w sercu naszym, gdy w naszym kraju poczujemy się jak w najbardziej przytulnym domu pełnym miłości rodzinnej. Polska zrobi za nas resztę, obroni i pomoże w najgorszym czasie trwogi…

Każdy człowiek ma prześwietną pamięć, tylko zbyt krótką i nienastawioną na zapamiętywanie błędów, by więcej nie zdarzyło mu się powtórzyć, dlatego wyzwalając się z jednej niewoli, niechybnie popadamy w kolejną, a potem w następną i błędne koło nadal się toczy. Media, dzisiejsza uwięź oplatająca nam ręce i krępująca nasze własne ruchy, byśmy nie mogli wyrazić własnej opinii, tylko słuchali tej przedstawianej nam na wizji. Po wysłuchaniu tysięcy błyskotliwych wykładów na temat Niepodległej Polski ukazywanych nam przez ludzi wyglądających na tych, którzy należą do inteligentów światowej klasy, w końcu sami gubimy się w własnych przekonaniach, bo przecież to my jesteśmy w tym przypadku niedoedukowanymi słuchaczami. Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą, a ją bardzo łatwo zagłuszyć. Polaku, jeśli to czytasz, pamiętaj, co jest twą ojczyzną, a co tylko jej sfałszowanym obrazem łudząco podobnym do oryginału…

Skoro przynajmniej w zarysie udało mi się przedstawić patriotę dzisiejszych czasów, w takim samym skrócie postaram się ukazać ludzi, którzy ogromnym patriotyzmem wykazywali się już wiele lat temu, ratując Polskę od totalnego upadku. Mimo gróźb ze strony okupantów, mimo możliwości utraty życia, mimo innych możliwości, oni walczyli i nadal walczą o wolność naszego kraju. Kochali naszą ojczyznę i byli gotowi zrobić wszystko, by powróciła do nich w pełnej swej okazałości i stała się dla nich bezpiecznym domem. Chwytali za wszystko, co mogli, za każdą możliwą deskę ratunku. Jedni stawali w pierwszej linii ataku, drudzy zajmowali się rozplanowywaniem walki, trzeci zakładali tajne organizacje, a inni pokrzepiali ducha w rodakach, pisząc, tworząc, komponując. Do dziś chyba kręci nam się łza w oku, gdy słyszymy piękne wiersze Mickiewicza, czy wczuwamy się w słowa ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Bazujemy na dorobku pradziadów, by nasze prawnuki mogły opierać się na naszych dokonaniach.

Przypomnijmy sobie, drodzy rodacy, że to, co mamy teraz, nie jest na zawsze dane nam. Musimy to dobrze wykorzystać i o to zadbać. Mowa o ojczyźnie, o jej granicach i ludziach w niej mieszkających. Pokażmy zmarłym, że nie oddali życia na darmo. Dajmy przykład, młodym, by zachowywali odpowiedni szacunek do flagi, hymnu czy godła. Chwała bohaterom, tym co byli i tym, co bohaterami staną się za jakiś czas.

Klaudia Oleksik kl. IIId

    W dawnych czasach można by było powiedzieć, że patriotyzm to zamiłowanie do swojej ojczyzny, gotowość do walki i utrata swojego życia za nią.

   W polskiej literaturze często możemy spotkać postaci patriotów i przykłady zachowań patriotycznych. Historia Polski jest tego głównym powodem. Przecież to nasz naród przeżył najwięcej w dawnych czasach. Tyle wojen, tyle powstań. Te dawne losy pokazywały ludzi, którzy zachowywali się jak prawdziwi patrioci. Niczego się nie bali. Poeci w swych utworach pokazują różne przykłady patriotów i ich zachowania. Jednym z nich był Adam Mickiewicz, który w każdym niemal swym utworze wspomina o tęsknocie za krajem, za wolnością.

   Dzisiejszy patriotyzm objawia się szacunkiem dla hymnu, godła i historii Polski. Najważniejszy jest jednak szacunek do języka, niestety wielu młodych ludzi kaleczy go poprzez wulgaryzmy, które są znieważeniem dla języka ojczystego. Prawdziwy patriota nie wstydzi się swojego narodu, w co wchodzą różne uroczystości z nim związane.

   Uważam, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie nie przywiązują do tego takiej dużej uwagi co nasi dziadkowie. Bardzo dużo na tym tracą, ponieważ nawet nie próbują sięgnąć do dawnej literatury ani historii Polski, w której jest wszystko wyjaśnione, jak powinien wyglądać i jak zachowywać się prawdziwy patriota, który nie boi się głośno o ojczyźnie mówić, a nawet może oddać za nią swoje życie.

Klaudia Andrzejewska kl. III D

 

Patriotyzm to gotowość obrony ojczyzny i chęć ponoszenia za nią ofiar. Jest to też pielęgnacja kultury, tradycji czy języka. To oddanie i umiłowanie swego kraju.

Patriotyzm dawniej i dziś bardzo się różni. Kiedyś wymagał ofiar, waleczności, bohaterstwa, dzisiaj nie potrzebuje takich czynów i rozlewu krwi, ale nadal szacunku do ojczyzny. Kiedyś obywatel bez zastanowienia stawał do obrony ojczyzny i w ten sposób pokazywał swój patriotyzm, dziś niejeden odmówiłby takich bohaterskich czynów.

Pierwszym przykładem są wojny światowe i stracenie niepodległości przez Polskę. Było to momentem, kiedy Polacy zrozumieli, że mają swoją ojczyznę, że zamach na nią jest zamachem na nich. Natychmiast, bez żadnego wahania postanowili walczyć o wolność. W tamtych czasach patriotą była ta osoba, która walczyła o Polskę i występowała przeciwko zaborcom. Podczas 123 lat niewoli Polacy bardziej się zjednoczyli, gdyż walczyli o to samo, wszyscy chcieli być znowu narodem wolnym i niezależnym. W czasie wojen nasi rodacy w imię naszej ojczyzny tracili bliskich, cierpieli, a nawet umierali.

            Drugim przykładem dawnego patriotyzmu może być książka Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Lektura opowiada o działalności grupy członków Szarych Szeregów w Warszawie podczas II wojny światowej. Jest oparta na prawdziwych wydarzeniach z końca lat 30 i okresu okupacji niemieckiej. Główni bohaterowie Alek, Zośka i Rudy musieli szybko dojrzeć. Wcześnie poczuli się odpowiedzialni- za rodziców, kolegów, akcje. Przywykli do życia w ciągłym strachu. Stali się nieugięci i nauczyli się żelaznej dyscypliny. Chłopcy uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Rozwieszali polskie flagi, do niemieckich restauracji i kin wpuszczali łzawiące gazy, wybijali witryny w tych zakładach fotograficznych, które eksponowały zdjęcia Niemców. Alek zasłynął tzw. aferą kopernikowską. Płytę z niemieckim szyldem zastąpił polską tablicą z napisem Mikołajowi Kopernikowi- Rodacy. 
Jako działacze Grup Szturmowych, w noc sylwestrową wzięli udział w akcji wykolejenia pociągu niemieckiego, wiozącego sprzęt wojenny na front w Rosji. Kolejne wyzwanie stanowiła akcja pod Arsenałem...

W dzisiejszych czasach patriotyzm nabiera nowego znaczenia. Współczesny patriota to osoba dbająca o innych, znająca historię Polski, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt i symboli narodowych. Stara się utrzymywać dobry wizerunek Polski i Polaków na świecie, jest dumny z bycia Polakiem i z polskich tradycji, posiada wykształcenie mogące pomóc ojczyźnie. 

Podsumowując, przedstawiony patriotyzm w czasach przeszłych i teraźniejszych różni się gigantycznie. Powinniśmy nawiązać choć trochę do dawnych czasów. Oczywiście, nie będziemy oddawać życia za kraj, gdyż żyjemy w wolnej Polsce, możemy podejmować inne działania np. szanować symbole narodowe, lecz powinniśmy brać przykład z naszych rodaków.

            Ewelina Jamiołkowska kl. III d

 

                Moim zdaniem patriotyzm jest to szacunek i oddanie własnej ojczyźnie oraz dbanie o nią. Wydaje mi się że właśnie jestem taką patriotką jak większość Polaków, chociaż różni się to co było kiedyś, a teraz. 

                Uważam, że w dzisiejszych czasach słowo ,,patriotyzm" nabrało innego znaczenia. Każdy z nas raczej wie, jaka jest wartość tego słowa. W dawnych czasach nasi rodacy tracili bliskich w wojnach. Cierpieli, a nawet umierali. Walczyli dla nas, aby teraz dobrze się nam żyło. Życie w dawnych czasach było trudne, jednak patrioci kochali, miłowali i walczyli o ojczyznę, nie uciekli, nie zostawili Polski samej, nie dali upaść. Mimo tak wielkiego trudu, jaki ich spotkał.  Na szczęście już u nas nie toczą się wojny, nie musimy oddawać życia, a możemy być szczęśliwi i wolni. Dawniej święta narodowe były bardzo ważne dla naszych rodaków. Teraz większość ludzi, młodzież bierze udział w nich z przymusu, obowiązku. Niestety, możemy zaobserwować, że dzisiejsza Polska nie jest aż tak patriotyczna, a zwłaszcza młodzi ludzie, chociaż nie wszyscy. Również wielu z nas nie szanuje symboli narodowych. Większość Polaków bardzo lubi sport, niestety, są też tacy, którzy nie umieją się zachować po przegranej ulubionego klubu piłkarskiego i nie patrzą na to, co mają w ręku, tylko rzucają w innych  np. flagą naszą flagą Polski i tacy są patrioci. Inni nie dbają o nasz kraj. Wszędzie walają się różne papierki, butelki itp. 

                    Myślę, że patriotyzm dawniej a dzisiaj różni się bardzo. Powinniśmy powrócić do dawnych czasów i przemyśleć swoje zachowanie wobec naszej ojczyzny oraz wziąć przykład z naszych rodaków. Mieć szacunek i być patriotą wobec naszej ojczyzny, kraju.  

Patrycja Zawistowska kl. III d

 

       Patriotyzm-jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej obrony w każdej sytuacji i chwili

       Moim zdaniem, kiedyś ludzie byli bardziej patriotyczni walczyli w wojnach i powstaniach, w których wiele Polaków straciło życie dla naszego kraju. Ludzie nie mogli sobie wyjechać z dnia na dzień do innego kraju i zacząć życie od nowa, zapominając o ojczyźnie. Nasz kraj był ich skarbem. To tu mieszkali, wychowywali się, nie chcieli go oddać Niemcom czy Rosjanom . Kiedyś patriotą był ten człowiek, który  walczył do ostatniej kropli krwi z bronią w ręku. Podczas trudnych wojennych lat Polacy się jednoczyli, walcząc przeciwko wrogom ,często tracąc rodziny i bliskich .

       W dzisiejszych czasach Polacy uważają się za patriotów, gdy biorą udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia, których dokonali prawdziwi patrioci. To rocznice, ceremonie,apele szkolne .I to wszystko jest rutyną , obowiązkiem i przymusem . Polacy wieszają flagi na domy, bo wszyscy wieszają , a to żeby sąsiad popatrzył, kto ma większą i ładniejszą flagę .

      Ja osobiście nie czuje się patriotą, bo to co w dzisiejszych czasach ludzie uważają za patriotyzm to nie to samo co kiedyś 

                    

                                                                 Paweł Kostro III d

 

vulcan

Ogłoszenia

 • Film "Niezwykła wizytacja" +

  Będąc w gimnazjum, dzisiejsi maturzyści  pojechali  na wycieczce do Torunia. Stała się ona doskonałą inspiracją do nakręcenia filmu w konwencji Czytaj więcej
 • Jak się macie, Mole Książkowe?To konkursy dla Was! +

  Biblioteka znowu ma dla Was ciekawą ofertę konkursową na prawie cały rok szkolny! Czytasz? Wypożyczaj więc książki z naszej biblioteki Czytaj więcej
 • Uwaga Rekrutacja!!! +

  Zgłoszenia dzieci do szkoły prosimy przesyłać na pocztę e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu/zdjęcia zgłoszenia pobranego ze strony internetowej lub Czytaj więcej
 • Twórczość w czasach zarazy - miejsce publikacji +

  Okazuje się, że opublikujemy kilka opowiadań niezłych rozmiarów, więc nie możemy tego zrobić na stronie głównej. Polecam je miłośnikom czytania, Czytaj więcej
 • 1

mol

biblioteka

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecnie stronę ogląda ...

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

baner projekt

Stop cyberprzemocy

stop

My na mapie

Drukuj