„Dzieci i ryby głosu nie mają”- takie powiedzenie utarło się w naszym społeczeństwie i na pewno nieobce jest  waszym rodzicom i dziadkom.

Co znaczyło? Dziecko nie mogło wtrącać się w rozmowy starszych, decydować o poważnych sprawach. Nie znaczy, że było tłamszone. Po prostu zabierało głos w rozmowie z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. Miało to swoje plusy i minusy. Dziś jest inaczej, ale swoboda wypowiedzi też powinna być ujęta w ryzy zasad.

Klasa II a z wychowawczynią p. Renatą Gniazdowską przygotowała ciekawy występ o prawach dziecka. 5 czerwca na spotkanie zaproszone zostały pierwszaki i czwartoklasiści.

Uczniowie w przystępny i bardzo ciekawy sposób przybliżyli  prawa i obowiązki dzieci. Tak, tak- obowiązki też! Były wiersze i piosenki- całkiem trudne wokalnie- ale jakże mądre!

Od 28 lat w Polsce obowiązuje Konwencja Praw Dziecka- dokument respektowany w wielu krajach Europy. W myśl zapisów dziecko ma prawo do nauki, rozrywki, wolności i miłości... Może wypowiadać swoje zdanie i wpływać na decyzje rodziny. Drugoklasiści świetnie przedstawili sytuacje, w jakich należy być asertywnym-  głośno mówić „nie!”.

Występujący podkreślili, że wymaganie respektowania  osobistych praw musi być związane z szacunkiem do praw innych- starszych i młodszych. Każdy człowiek jest ważny, nikt nie jest jednak pępkiem świata, by deptać innych, a siebie wywyższać. Rasa, wyznanie, światopogląd, strój, poziom intelektualny nie mogą być pretekstem do nienawiści i szykan.

Piękny  i mądry występ.  Zaangażowani  artyści. Gratulujemy klasie i pani. Oby wasz szczery dziecięcy przekaz trafił do jak najszerszego grona!

Redakcja