W listopadzie 2020r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Edycji Konkursu Historycznego "Krąg". Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Uczniowie klas szóstych zmierzyli się z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski z zakresu: Polska od czasów wczesnopiastowskich do końca Dynastii Jagiellonów . Sukces odnieśli uczniowie:

Michał Zaremba kl. VI a - wynik bardzo dobry

Wiktor Wyszomirski kl. VI a - wyróżnienie

Mateusz Kulesza kl. VI a - wyróżnienie

Opiekunem uczniów była p. Anna Piętka - Lubowicka

Uczniowie klas VII-VIII zmierzyli się z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski z zakresu: Polska od czasów napoleońskich do końca I wojny światowej. Sukces odnieśli uczniowie:

Sebastian Kossykowski kl. VII c - wynik bardzo dobry

Łukasz Leoniak kl. VIII a - wynik bardzo dobry

Opiekunem uczniów był p. Tomasz Krajewski

W marcu 2021r uczniowie podjęli się tematyki wojen polsko-tureckich i polsko -krzyżackich i odnieśli następujące sukcesy:

Łukasz Leoniak kl. VIII a - wynik bardzo dobry

Wiktor Szepietowski kl. VI b - wynik bardzo dobry

Opiekunem uczniów był p. Tomasz Krajewski

Michał Zaremba kl. VI a- wyróżnienie

Opiekunem ucznia była p. Anna Piętka-Lubowicka

Gratulujemy szerokiej wiedzy historycznej i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                 Organizatorzy Konkursu na etapie szkolnym

                                                               Anna Piętka-Lubowicka i Tomasz Krajewski