W piątek 7 września 2018 roku ulicami Białegostoku przeszedł XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. W tym roku marszowi towarzyszyło hasło „Przez Sybir do niepodległej” – w związku ze stuleciem uzyskania przez Polskę niepodległości. Miało ono upamiętniać ofiary zesłań, począwszy od XVIII wieku, licząc m.in. konfederatów barskich, uczestników insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, aż do deportacji (wywózek) z okresu II wojny światowej i później, nazywanych przez Sybiraków „Golgotą Wschodu”.
W obchodach pod Pomnikiem Katyńskim w Białymstoku udział wzięły krajowe władze Związku Sybiraków, licznie przybyli Sybiracy oraz delegacje zagraniczne z Litwy, Łotwy , Ukrainy, Estonii, Białorusi, USA, kombatanci i represjonowani, ich dzieci i wnukowie oraz młodzież szkolna. Stawili się także przedstawiciele instytucji rządowych i parlamentarzyści. Uczestnicy przemaszerowali spod Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego i znajdującego się obok Pomnika Nieznanego Sybiraka. W marszu uczestniczyło kilka tysięcy osób.
Nasza szkoła reprezentowana była przez Poczet Sztandarowy, przedstawicieli młodzieży z klas gimnazjalnych: III A, III B, III C, III D, oraz szkoły podstawowej z klas: VIII A i VIII B. Opiekunem młodzieży był pan Tomasz Krajewski.

Tomasz Krajewski